Články na téma

Krajinářská architektura

Technický naučný slovník vysvětluje krajinářskou architekturu jako „technický a umělecký obor zabývající se ochranou a tvorbou krajiny od detailů krajinářské architektury obytných souborů, městských prostorů, městských parků, soustavy zeleně ve městech, úprav vodních toků a ploch až k velkým krajinářským celkům“. V současnosti je krajinářská architektura významným tvůrčím oborem, nedílnou součástí architektury jako celku, v jehož rámci se zabývá především otevřenými prostory v sídle i volné krajině (jako jsou např. parky, náměstí, návsi, ulice, dětská hřiště, nábřeží, systémy zeleně atd.). Krajinářští architekti neřeší pouze specifické problémy výsadeb, ale pohybují se v daleko širších souvislostech architektonických, environmentálních, sociálních a ekonomických.

Kam směřujeme?

Inspirace

Dnes vnímáme svět jinak. Environmentální nezbytnost námi prostupuje skrznaskrz a nutí nás vidět věci v nových souvislostech. Naše vědomí a svědomí

Park na Moravském náměstí v Brně

Inspirace

Parkem roku 2023 se na základě rozhodnutí odborné poroty stal park na Moravském náměstí v Brně. Porotci ocenili velkorysé architektonicko-urbanistické řešení

Parkem roku 2023 je opravené Moravské náměstí v Brně

Inspirace

Velkorysá lavice připomínající arénu a uvnitř jeviště v podobě fontány jsou středobodem unikátního prostoru v centru města určeného výhradně pro pěší. Park

Studenti pomohli s obnovou zeleně po tornádu

Inspirace

Týmy středních zahradnických škol musely na konci září v Hodoníně upravit během tří dnů největší plochu v historii soutěže Lipová ratolest, každý

Zahrada pod muchovníky

Inspirace

V této zahradě hodnotila v červnu porota soutěže Koupací jezírko roku dřevěný biobazén, který nakonec    zvítězil. Organizátoři tehdy říkali majitelům i

Venkovská zahrada zahradníků

Inspirace

Zahradu jsme do soutěže přihlásili, protože jsme chtěli zachytit prchavý okamžik, zachytit tu poslední chvíli v ní, zakonzervovat si ji

Dlouhá cesta k cíli

Inspirace

Prvním místem v soutěži Park roku 2019 ocenili porotci revitalizaci Tyršových sadů v P ardubicích, jejichž projekt vzešel z veřejné

Fenomén Otruba, malé imaginace o dotecích času

Inspirace

Nedá se začít jinak než Sluncem, oblohou, půdou, vodou a rostlinami, je to nevnímaná podstata. Země je kolébka, ve které

Padesátá léta u koblih paní Šonské

Inspirace

Stačilo osm let a žilo se v „Nové době“, jejíž základy tvořil komunistický režim s absencí svobodných voleb na jedné

Park s novým srdcem

Inspirace

První místo v soutěži Park roku 2017 získala obnova Jiráskových sadů v Litoměřicích. Porota mimo kvalitně provedených prací i vynikající

Objednejte si předplatné

časopisu Inspirace, který vychází v tištěné podobě 4x ročně a cena ročního předplatného činní 290 Kč.