Téma:

Zahrada pod muchovníky

V této zahradě hodnotila v červnu porota soutěže Koupací jezírko roku dřevěný biobazén, který nakonec    zvítězil. Organizátoři tehdy říkali majitelům i projektantům a realizátorům, že by měli zahradu přihlásit i do soutěže Zahrada roku, což se také stalo. Bylo se na co dívat na jaře i v září. Při své malé rozloze je zahrada šťastně dispozičně řešena a obsahuje všechno, co má dnešní zahrada mít. Je jemně divoká, vedle bazénu a sauny zaujme kultivovaný záhon se stříhanými buxusy. Sezení má svůj klidný řád a vedle terasy se klenou vícekmenné muchovníky, které jsou původcem celého přívětivého obrazu. Nechybí zelenina, kout pro sušení prádla i domek na nářadí. Je zde souhra kvality myšlenky, realizace, péče a dalších pozitivních energií včetně rozzářené paní majitelky. Zahrada získala od porotců jednomyslně zlatou medaili.

Zlatá medaile v soutěži Zahrada roku 2022

Autoři projektu: Ing. Jana Mudrová a Václav Mudra

Zhotovitel: Atelier A57

Další zhotovitelé: Herba Grata spol. s.r.o. – Jan Nussbauer (spolupráce na bylinném patře)

Termín realizace: březen/duben 2021

Rozsah díla: 790 m²

 

Původní stav a zadání nového konceptu zahrady

Zahrada v v okrajové klidné části Českých Budějovic s výstavbou rodinných domků z přelomu tisíciletí byla navržena a realizována v roce 2010. Vnější obvod pozemku tehdy lemovaly organické vlny záhonů s dřevinami, zbytek plochy byl zatravněn. Návrh byl založen především na bohatém, avšak nesourodém sortimentu jednotlivých jehličnanů a stálezelených dřevin, doplněném listnatými dřevinami a později skupinami trvalek. Zahrada byla pečlivě udržována, dřeviny prosperovaly, pro majitele se však nikdy nestala útulným, příjemným pobytovým místem. Čas zde trávený byl tak omezen pouze na nezbytné zahradnické práce. Majitelé postupně dozráli k odvážnému rozhodnutí zahradu přetvořit v osobitý prostor, který bude přirozeně lákat pro celoroční pobyt venku. K celoročnímu využití nahrávala i myšlenka pořízení sauny a koupacího biobazénu. Na omezeném pozemku městské zahrady se tak sešlo několik požadavků a bylo nutné prostor zjednodušit a zpřehlednit. Majitelé si přáli v zahradě celoročně trávit více času nejen prací, ale i odpočinkem či aktivním pobytem. Chtěli užívat zahradu všemi smysly, a byť jsou ve městě, tak pocítit dotek přírody. Těmto přáním původní koncept nevyhovoval, proto se majitelé rozhodli zahradu zrekonstruovat.

Zahrada je využívána celoročně

Řešení, funkčnost zahrady, návaznost na dům

Autoři projektu rozdělili plochu na několik pomyslných pokojíčků s různými funkcemi, které však nejsou odděleny nepropustnou bariérou, nýbrž vzájemně propojeny průhledy a prostupy. Nosným prvkem nového řešení se stal dřevěný biobazén ukrytý v zadní části zahrady, která je sice malá, přesto však velká svým obsahem. Udiví, ale také zaujme, a hlavně na vás zapůsobí zvláštně poklidnou atmosférou. Záhony navazují v jednoduchých tvarech, ale s bohatým sortimentem rostlin, které vytvářejí dojem divoké rozevlátosti, romantiky i intimity v malém. Rozevlátost je lehce uzemněna geometrickou přísností stálezelených tvarovaných keřů, v horizontálním směru pak pravoúhlým dělením jednotlivých ploch zahrady. Nad nízkým záhonem, hned vedle terasy, se klenou vícekmenné muchovníky, které se v průběhu roku proměňují od květů po barevné listy a dotvářejí přívětivý obraz zahrady.

Dům majitelů je moderní, geometricky členěný, tvarově čistý a bez většího dekoru. Nachází se však v divoké změti různorodé okolní výsadby soukromých rodinných domů. Snahou tvůrců zahrady proto bylo vytvořit bezpečný útulný prostor, který bude svým charakterem izolovaným ostrovem klidu, romantiky a intimity. Zahrada je zvědavým pohledům z ulice pouze velmi málo otevřená, veškeré dění se odehrává v privátním prostoru za domem.

Půdorys zahrady

Použité materiály a sortiment rostlin

Při rekonstrukci zahrady byl kladen důraz na použití přirozených přírodních materiálů, jejichž stárnutí reflektuje běh času. Dřevo, kámen, kov tak doplnily moderní materiály použité při výstavbě domu, zahradního domku, sauny i plotů. Dřevěný biobazén z masivních jedlových trámů    využívá    znalostí historického používání dřeva v rybníkářství jižních Čech, dubové terasy či šlapáky pak přežijí dlouhá léta.    Záhony byly založeny bez použití chemie, byly odstraněny umělé mulčovací geotextilie, nepřirozené shluky kamenů. Žulové kostky z původních obrubníků byly nahrazeny ocelovou pásovinou a použity na dlažbu pod vyvýšené záhony.

Přírodní bazén, v pozadí muchovníky

Rostliny i dřeviny z původních záhonů byly ve velké míře pečlivě opatrně vyjmuty a nyní již dělají radost na zahradách přátel a sousedů. Obvodové zdi vytvořily kontrastní pozadí pro trvalkové záhony a zároveň promítací plátno pro jemnou strukturu a hru stínů. V zahradě je několik ploch s rozdílnými světelnými podmínkami – od plného slunce, přes polostinné polohy až po plný stín. Byly zde vysázeny prověřené trvalky spíše suchomilné či sucho tolerující. V jezírku nejsou použity vodní rostliny, za ním však vytváří atmosféru divokého porostu vodních, pobřežních a hajních společenstev trvalkový záhon, který je však stále v městském lehce okrasném hávu.

Zahrada je využívána celoročně

Krokusy a modřence zahradu nesměle rozsvítí po pošmourné zimě, aby záhy vytvořily prostor pro záplavu tulipánů a stříbrného květu muchovníků. V době odkvětu tulipánů se již rozkvétají první šanty, šalvěje a česneky, k nimž se záhy připojí barokní bohatostí pivoňky a denivky. A pak již horké počasí probouzí další trvalky plného léta, zahradu zaplaví včely a motýli a provedou obyvatele i návštěvníky přes květy aster, třapatek a barevný šat muchovníků do melancholického podzimu. K muchovníkům se svou výraznou barevností připojí javor ginalla. V zimě je zahrada klidná, bez barev. Na zdi se však stále míhají stíny suchých trvalek a stálezelených cesmínových koulí.

Majitelé jsou zvyklí o zahradu pečlivě pečovat, mají radost z každého pokroku, z nových květů, barev. Záhony vyžadují pouze běžnou péči o trvalkové plochy, v předjaří jsou suché porosty zastřiženy, během sezóny pak několikrát vyplety.

Rozměry nevelká zahrada tak nabízí ozdravný pobyt v rozpálené sauně, celoroční koupání v biobazénu společně s potápníky a přelety vážek nad hlavou, praskání ohně v kortenovém ohništi, objevování i obdivování schovaných drobných uměleckých děl, i radost a zadostiučinění z vlastnoručně vypěstované úrody.

Text: Jana Mudrová, redakčně upraveno

Foto: Archiv Atelieru A57

V Inspiraci 4/2022 dále najdete

ZAHRADA ROKU 2022

Přehlídka děl oceněných v soutěži Zahrada roku 2022


JAKÁ JMÉNA TRVALEK POUŽÍVAT

Adam Baroš

 

ŠKŮDCI ZIMOSTRÁZU

Ivana Šafránková

 

ZELEŇ V NÁDOBÁCH
Zakládání a péče o zeleň nejčastější nedostatky a omyly – díl 7.

Lukáš Štefl
Tatiana Kuťková

 

JAK DOSTAT LIDI MEZI POLE aneb s člověkem vstoupí do krajiny biodiverzita

Petr Mičola

 

OCENĚNÍ ADAPTERRA AWARDS 2022
Soběstačný dům, energeticky pozitivní škola, obnova mokřadů i protierozní prvky v krajině


STUDENTI POMOHLI S OBNOVOU ZELENĚ PO TORNÁDU
I díky Lipové ratolesti jich v oboru přibývá

Ondřej Šimeček

Zaujal vás obsah tohoto čísla Inspirace?

Objednejte si ho v tištěné podobě!

Mám zájem o tento výtisk

Objednejte si předplatné

časopisu Inspirace, který vychází v tištěné podobě 4x ročně a cena ročního předplatného činní 290 Kč.