Téma:

Parkem roku 2023 je opravené Moravské náměstí v Brně

Velkorysá lavice připomínající arénu a uvnitř jeviště v podobě fontány jsou středobodem unikátního prostoru v centru města určeného výhradně pro pěší. Park na Moravském náměstí v centru Brna si po nákladné proměně lidé oblíbili a intenzivně ho využívají k setkávání i odpočinku. Pestrá kombinace květin, ošetřené původní vzrostlé stromy i nově vysazené, dominantní vodní plocha i komplexní architektonický přístup zaujaly také odbornou porotu, která jej vybrala jako Park roku 2023.

„Prostor parkového náměstí byl živý a plný lidí různých sociálních skupin a věkových kategorií. Návštěvníci si rádi poseděli u vody nebo u šálku kávy, uspořádali piknik na trávníku, hráli hry nebo se procházeli,“ popsal atmosféru při hodnocení člen poroty Attila Tóth, slovenský krajinářský architekt. Kontrastem k živé kavárně s terasou a hřištěm propojující park s rušnou ulicí jsou protější travnaté plochy a trvalkové záhony ve stínu stromů. Nový vodní režim parku využívá srážkovou vodu pro zalévání a zasakování do hlubších kořenových vrstev. „Ocenili jsme také ochranu kořenů původních stromů a úpravu prokořenitelného prostoru ještě před stavebními pracemi a zamezení zhutnění půdy, což přispěje k plnohodnotnému rozvoji bohatého stromového, keřového i bylinného patra,“ komentoval rozhodnutí poroty zkušený zahradník Aleš Kurz.

Druhým favoritem na nejvyšší stupínek byl příkladně a citlivě obnovený Jubilejní park ve Znojmě, o který také zahradníci dokonale pečují. „Při vstupu do parku jsme se přenesli do meziválečného období. Autentické a kvalitně zrestaurované dílo Josefa Kumpána svědčí o kvalitě projektu i obětavé péči města,“ vysvětlil Tóth, proč porotci nakonec rozhodovali mezi parkem na Moravském náměstí a Jubilejním parkem ve Znojmě. Ve prospěch Moravského náměstí rozhodlo, že zatímco Jubilejní park je skvělou interpretací podoby díla, které vzniklo před téměř sto lety, Moravské náměstí je ryze soudobým řešením parkového náměstí v centru druhého největšího města v České republice, které reflektuje současnost ve všech aspektech. Jubilejní park ve Znojmě se může pyšnit titulem finalista a Cenou za zdařilou a citlivou interpretaci historického odkazu a příkladnou péči.

Porota soutěžní přehlídky Park roku 2023 (zleva): Aleš Kurz, doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ing. Jitka Trevisan, doc. akad. soch. Aleš Hnízdil, Ph.D., doc. Ing. Attila Tóth, PhD.

Na rozdíl od mnoha předcházejících ročníků soutěže se nerozdávaly v letošním ročníku medaile, nicméně porotci měli možnost kromě titulu Park roku 2023 udělit další ocenění. Pětičlenná odborná porota proto kromě hlavní ceny udělila i tři další ceny a tři čestná uznání.

Nová podoba Božetěchova sadu v brněnském Králově Poli získala Cenu za soudobý komplexní, citlivý a uživatelsky přívětivý přístup. Božetěchův sad je příkladem moderního a soudobého přístupu, který respektuje genia loci místa, ale zároveň také potřeby současných obyvatel. „Propojení s pomníkem a kostelem je dokonalé. Mrtví s živými vedle sebe. Minulost, přítomnost a budoucnost v dětech, kterých tady bylo snad nejvíc ze všech parků,“ shrnul Aleš Kurz názory většiny porotců.

Třetí cenu získala proměna zámeckého parku v Bruntálu, a to za dlouhodobou citlivou obnovu zámeckého parku s respektem k historickému odkazu.

Park na Moravském náměstí v Brně. Autor BoysPlayNice

Další tři díla získala čestná uznání, protože obsahovala takové postupy, prvky či řešení, které jsou hodny následování a ocenění. Čestné uznání pro lesopark Pod Kalichem v Sušici bylo uděleno za řešení protipovodňových opatření přírodě blízkým způsobem. „Meandrující potok vinoucí se středem lesoparku vypadá, jako by tu byl odjakživa, linii vodního toku zjemňuje bylinný porost na březích,“ okomentoval čestné uznání architekt Kamil Mrva, který také ocenil přírodní materiály, z nichž jsou vytvořené cesty.

Zcela jinou lokalitou naopak bylo zdevastované území bývalých kasáren ve Vysokém Mýtě, jehož revitalizací vznikl zajímavý prostor pro sportování a volnočasové vyžití s nově vysázenými stromy a travnatými plochami. Porotci ocenili čestným uznáním technické i biotechnické řešení a kvalitní realizaci tohoto veřejného prostoru.

Třetí čestné uznání putuje do Červeného Kostelce, kde byl nově upraven prostor mezi školami směrem k divadlu. „Vznikla tak unikátní klidová zóna, společná pro žáky obou škol, ale i pro návštěvníky divadla, sokolovny i obyvatel přilehlého okolí,“ odůvodnil rozhodnutí poroty akademický sochař Aleš Hnízdil.

Porotci při hodnocení díla Mezi domy, uprostřed Lucie Vogelová

Jak soutěž probíhala

Zástupci měst a obcí, krajinářští architekti, soukromí investoři i realizační firmy přihlásili do letošního ročníku třicet děl. Přihlašovatelé ke každému dílu dodali požadované podklady, kromě základních informací také charakteristický výkres a fotografie, které měly dokumentovat změnu přihlášeného veřejného prostoru. Na základě těchto podkladů vybrali porotci třináct děl, která ve dnech 25.-27. září navštívili. Přihlašovatelé byli dopředu seznámeni s časy hodnocení s doporučením, aby na místě byli, pokud možno, zástupci všech čtyř složek, které vytvářejí kvalitu díla: investor – architekt – realizátor – péče. To se ovšem nepodařilo na žádném díle, což je škoda.

„Prohlídky děl na místě mají obrovský význam, protože žádná fotografie, popis ani výkres se nevyrovná přímému zážitku. Je také stále potřeba mít v patrnosti, že soutěžní přehlídka Park roku nehodnotí pouze kvalitu návrhu, ale také kvalitu realizace, rostlin a aktuální péči o dílo,“ zdůraznila členka poroty krajinářská architektka Jitka Trevisan. Návštěvy umožňují lépe pochopit kontext, možnosti a omezení. Architekti, investoři, případně realizátoři odpovídali na otázky poroty, obě strany pak měly možnost vyslechnout navzájem své názory.

Během dlouhých přejezdů mezi jednotlivými díly si porotci vyměňovali poznatky a postupně se krystalizovala skupina děl, z nichž vzešlo vítězné dílo a ta, která jsou hodna ocenění. V intencích pravidel soutěže bylo úkolem porotců konsensuálně rozhodnout o udělení hlavní ceny Park roku 2023 a případně udělit další ocenění, například za dílčí kvality.

Cena veřejnosti

Všech třicet přihlášených děl bylo formou krátkých textů a fotografií představeno na webové stránce www.parkroku.cz, kde mohli od 15. září do 15. října lidé svým hlasováním rozhodnout, které z nich získá Cenu veřejnosti. Bylo možné hlasovat jednou týdně z jedné IP adresy pro jedno či více děl. Do hlasování se zapojilo téměř 18 000 IP adres. Vítězství si po napínavém souboji odnesla znovuzrozená zahrada vily Panowských v Ivančicích se ziskem 17 013 hlasů. Na druhé místo lidé svými hlasy vynesly přírodní park Lom Svatá Anna (15 031 hlasů), který je unikátní tím, že vznikl díky úsilí a financím soukromé osoby, Viktora Mačury. O prvenství dlouho bojovali i obyvatelé a příznivci obce Libiš, jejíž Špičákova zahrada nakonec získala 12 209 hlasů. Zajímavé je, že ani jedno z těchto děl se do výběru poroty nedostalo. Výsledky hlasování také ukazují, že menší obce či jednotlivci dovedou své parky propagovat mezi veřejností mnohem lépe než velká města.

Druhé místo Ceny veřejnosti získal přírodní park Lom Svatá Anna

Vyhlašování výsledků

Jak se již stává tradicí, letos se již po třetí uskutečnilo vyhlášení výsledků ve městě, kde je dílo, které získalo titul Park roku v předcházejícím ročníku. Po Litoměřicích a Pardubicích to tentokrát byl Humpolec a prohlídka parku Stromovka byla součástí slavnostního dne 19. října 2023. Organizátoři ze Svazu zakládání a údržby zeleně a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu zvolili tentokrát pro představení soutěžních děl model připomínající projekt Pecha Kucha, jehož smyslem je, aby prezentace byly co nejhutnější, a tak si dokázaly udržet pozornost posluchačů. Během jednoho odpoledne tak přihlašovatelé představili v osmiminutových prezentacích dvacet dva ze třiceti přihlášených děl, zbylých osm pozvání z nejrůznějších důvodů odmítlo. „Měníme svět“, tak by se dala nazvat tato inspirativní přehlídka podle jednoho z účastníků, profesora Pavla Šimka. Na závěr odpoledne byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže. „Soutěžní přehlídka a s ní spojená propagace dobrých příkladů může inspirovat a motivovat další obce a jiné zadavatele ke změně veřejného prostoru k lepšímu,“ uvedla na závěr ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně Jana Šimečková.

Ředitelé pořádajících oragnizací: vlevo Ondřej Feit, Společnost pro zahradní a krajinářkou tvorbu, vpravo Jana Šimečková, Svaz zakládání a údržby zeleně.

V Inspiraci 4/2023 dále najdete

Parkem roku 2023 je Moravské náměstí v Brně

 

Park, který se stal novým místem setkávání

Park na Moravském náměstí v Brně

 

Krok po kroku, míček po míčku

Rozhovor s autory projektu Moravského náměstí

 

Park, kde dýchá historie

Památková obnova Jubilejního parku ve Znojmě

 

Park, kde se historie prolíná se současností

Obnova parku Božetěchův sad, Brno-Královo Pole

 

Park, kam zase chodí lidé

Revitalizace zámeckého parku v Bruntále

 

Zahrada, která je parkem nebo park zahradou?

Zahrada vily Panowských v Ivančicích

 

Park, kde místo vojáků pobíhají děti

Revitalizace území bývalých kasáren, Vysoké Mýto

 

Park, který brání povodním

Lesopark Pod Kalichem v Sušici

 

Park – nepark

Veřejné prostranství mezi školami v Červeném Kostelci

 

Krajinářské úvahy III.

Kam směřujeme?
Petr Mičola

 

Lipová ratolest

Zaujal vás obsah tohoto čísla Inspirace?

Objednejte si ho v tištěné podobě!

Mám zájem o tento výtisk

Autor článku

Od tohoto autora vybíráme

Objednejte si předplatné

časopisu Inspirace, který vychází v tištěné podobě 4x ročně a cena ročního předplatného činní 290 Kč.