Články na téma

Zeleno-modrá infrastruktura

Plochy zeleně neboli zelená infrastruktura, ve městech jsou. Jenomže ne v dostatečné míře, a především nejsou hydrologicky propojeny tak, aby jimi dešťová voda souvisle a přirozeně gravitací protékala a vegetaci na těchto plochách při každém dešti zavlažovala, tak jak se to děje v přírodě, například v lesích. Místo toho většina dešťové vody odteče do kanalizační sítě, takže ve městech dochází k takzvané likvidaci dešťové vody, kterou by jinak mohla vegetace efektivně využít a zpříjemňovat městské klima. V důsledku toho jsou města čím dál sušší a méně obyvatelná. Ke změně situace může dojít, když se prvky městské infrastruktury (jako například vegetace a kanalizační sít) hydrologicky propojí, a to tak, aby jimi dešťová voda měla možnost souvisle protékat. Při plánování měst se v tomto případě hovoří o vytváření zeleno-modré infrastruktury.

Voda ve městě

V minulých dílech série o hospodaření s dešťovou vodou jsme vás seznámili s tím, jaká opatření pro lepší hospodaření s dešťovou vodou...

číst více

Objednejte si předplatné

časopisu Inspirace, který vychází v tištěné podobě 4x ročně a cena ročního předplatného činní 290 Kč.