Články na téma

Zeleno-modrá infrastruktura

Plochy zeleně neboli zelená infrastruktura, ve městech jsou. Jenomže ne v dostatečné míře, a především nejsou hydrologicky propojeny tak, aby jimi dešťová voda souvisle a přirozeně gravitací protékala a vegetaci na těchto plochách při každém dešti zavlažovala, tak jak se to děje v přírodě, například v lesích. Místo toho většina dešťové vody odteče do kanalizační sítě, takže ve městech dochází k takzvané likvidaci dešťové vody, kterou by jinak mohla vegetace efektivně využít a zpříjemňovat městské klima. V důsledku toho jsou města čím dál sušší a méně obyvatelná. Ke změně situace může dojít, když se prvky městské infrastruktury (jako například vegetace a kanalizační sít) hydrologicky propojí, a to tak, aby jimi dešťová voda měla možnost souvisle protékat. Při plánování měst se v tomto případě hovoří o vytváření zeleno-modré infrastruktury.

Voda ve městě

Inspirace

V minulých dílech série o hospodaření s dešťovou vodou jsme vás seznámili s tím, jaká opatření pro lepší hospodaření s

Severské příklady hodné následování

Inspirace

Pamatujete si, co jste dělali loni během zdánlivě nekončících rozpálených letních dnů? Jak jste se cítili, když jste museli projít

Objednejte si předplatné

časopisu Inspirace, který vychází v tištěné podobě 4x ročně a cena ročního předplatného činní 290 Kč.