Časopis Inspirace

Odborný časopis Inspirace je čtvrtletník, který vydává profesní sdružení Svaz zakládání a údržby zeleně od roku 2005. Inspirace je moderním periodikem předávajícím čtenářům informace, zkušenosti a trendy z oboru zahradní a krajinářské tvorby v celé jeho šíři.

Nejnovější technologie, sortimenty a použití rostlin, inspirativní parky a zahrady, zelené střechy, přírodní bazény a koupací jezírka, ekonomika, oborové právo a mnohá další témata přinášejí autoři z řad praktikujících krajinářských architektů, akademiků i realizačních firem.

Časopis je určen pro představitele státní správy a samosprávy, majitele a zaměstnance zahradnických realizačních firem, architekty, krajinářské architekty, stavební firmy, studenty a kohokoliv kdo se profesně zabývá realizací zeleně, péčí o zeleň, správou či investorskou činností.

Redakce

Vydavatel:

Svaz zakládání a údržby zeleně, z. s.
Údolní 567/33, Brno 602 00

info@szuz.cz, www.szuz.cz

Vydávání časopisu je povoleno rozhodnutím MK ČR, registrační číslo MK ČR E 15535, ISSN 2464-5893.

Šéfredaktorka

Ing. Jana Šimečková

Ředitelka SZÚZ od roku 2004, šéfredaktorka časopisu INSPIRACE od roku 2005. V letech 1994–2003 působila jako jednatelka společnosti Zahradní architektura Želešice. Vystudovala obor sadovnictví-krajinářství na VŠZ v Lednici, management na PEF MU a žurnalistiku na FSS MU.

Kontakty: +420 777 581 544, simeckova@szuz.cz

Redakční rada

Redakční rada časopisu je složena minimálně ze čtyř členů jmenovaných Představenstvem Svazu zakládání a údržby zeleně. Členy redakční rady jsou vždy šéfredaktor a člen představenstva SZÚZ, který zastupuje vydavatele (SZÚZ). Členy jsou jmenováni odborníci v oblasti zahradní a krajinářské tvorby, v souvisejících biologických a zahradnických oborech, vzdělávání a odborníci z vydavatelské a novinářské činnosti.

Členové redakční rady

Ing. Martina Bláhová

Vystudovala obor Zahradní a krajinářská architektura na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity. Pochází z Olomouce, kde také pracuje v krajinářském ateliéru Gerten s.r.o. Má ráda architekturu, floristiku a český design.
blahova@gerten.cz

Petr Mičola

Ing. Petr Mičola

Autorizovaný krajinářský architekt, majitel ateliéru Gerten s.r.o., zabývá se historií a filozofií, je autorem řady článků v časopisu INSPIRACE a knihy Zahrady a jejich příběhy. Je stálým členem poroty soutěže Zahrada roku. Absolvent Střední zahradnické školy v Bohunicích a Vysoké školy zemědělské v Brně, obor sadovnictví – krajinářství v Lednici.
micola@gerten.cz

Jaroslav Pešička, DiS.

Místopředseda představenstva Svazu zakládání a údržby zeleně, jednatel firmy GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r.o., držitel ocenění Zahrada roku. Vystudoval Střední zemědělskou školu v Opavě a Českou zahradnickou akademii Mělník
pesicka.j@garpen.cz

Doc. Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.

Docent na Ústavu biotechniky zeleně, Zahradnické fakulty MENDELU v Lednici. Praktikující projektant specializující se na zpracování oborových dokumentů pro management sídelní zeleně. Městský zahradní architekt pro města Vysoké Mýto a Úvaly.
lukas@lstefl.cz

Bc. Michaela Samcová

Členka Sekce mladých zahradníků při SZÚZ, vystudovala bakalářský obor zahradnictví na České zemědělské univerzitě. Působila ve společnosti GARDEO s.r.o., momentálně působí ve firmě VK Zahrady Brno s.r.o.
M.Samcova@email.cz

Objednejte si předplatné

časopisu Inspirace, který vychází v tištěné podobě 4x ročně a cena ročního předplatného činní 290 Kč.