Články na téma

Choroby a škůdci okrasných rostlin

Onemocnění rostlin mohou být způsobena abiotickými faktory (nedostatek či nadbytek živin, zasolení půdy, nevhodné pH, teplota, voda aj.) či živými činiteli, tj. viroidy, viry, fytoplazmami, bakteriemi, houbám podobnými organismy, houbami a živočišnými škůdci. Ochrana rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům je základním opatřením při jejich pěstování. Zejména v současné době, kdy změny klimatu umožňují rychlejší migraci všech uvedených škodlivých činitelů, je důležité pozorně sledovat, čím jsou ohrožovány nejčastěji používané rody a druhy okrasných rostlin. Vývoj nových přípravků na ochranu rostlin je velmi rychlý a do jejich výběru rovněž velmi silně zasahují právní předpisy Evropské unie. Proto je potřeba k informacím uvedeným v rubrice Choroby a škůdci přistupovat zodpovědně a s ohledem na dobu, kdy byly publikovány.

Choroby bobkovišně

Inspirace

Bobkovišeň lékařská je jako okrasná dřevina v Evropě známa již několik staletí a patří k oblíbeným a často vysazovaným stálezeleným

Choroby pivoňky

Inspirace

V současné době je popsáno přibližně čtyřicet druhů pivoněk, které se přirozeně vyskytují na severní polokouli v oblastech Asie, Evropy a Severní

Objednejte si předplatné

časopisu Inspirace, který vychází v tištěné podobě 4x ročně a cena ročního předplatného činní 290 Kč.