Články na téma

Technologie

V každodenní praxi zakládání a péče o zeleň se často opakující podobné nedostatky, chyby či omyly. Nerespektování osvědčených principů a postupů je základem pro hromadění problémů, které se často následně projeví i na kvalitě, stavu a perspektivě městské zeleně. S ohledem na širokou čtenářskou základnu tohoto časopisu, tvořenou vedle profesionálů, také i poloprofesionály, jsme se rozhodli sérií článků na ty nejčastější nedostatky, chyby či omyly upozornit. Cílem těchto příspěvků je připomenout osvědčené postupy a upozornit na ty neosvědčené, a tak jim předcházet. Což je zcela jistě náš společný cíl, a to bez ohledu na míru naší odbornosti.

Rozvojová péče o výsadby stromů

Inspirace

V prvním díle této série článků, publikovaném v minulém čísle časopisu Inspirace, jsme se věnovali problematice nejčastějších nedostatků a omylů

Využití stromové injektáže při péči o stromy

Inspirace

V dnešní době se při péči o stromy čím dál častěji setkáváme s nutností řešit negativní dopady klimatických extrémů, které

Řez keřů a živých plotů

Inspirace

Zdálo by se, že ošetřování a řez keřů je triviální záležitostí, tedy alespoň podle toho, komu je řez svěřován. I

Zakládání a péče o zeleň, díl 1. výsadba stromů

Inspirace

V každodenní praxi se spousta z nás setkává s opakujícími se nedostatky, chybami či omyly, ať již ve fázi zakládání

Objednejte si předplatné

časopisu Inspirace, který vychází v tištěné podobě 4x ročně a cena ročního předplatného činní 290 Kč.