Články na téma

Technologie

V každodenní praxi zakládání a péče o zeleň se často opakující podobné nedostatky, chyby či omyly. Nerespektování osvědčených principů a postupů je základem pro hromadění problémů, které se často následně projeví i na kvalitě, stavu a perspektivě městské zeleně. S ohledem na širokou čtenářskou základnu tohoto časopisu, tvořenou vedle profesionálů, také i poloprofesionály, jsme se rozhodli sérií článků na ty nejčastější nedostatky, chyby či omyly upozornit. Cílem těchto příspěvků je připomenout osvědčené postupy a upozornit na ty neosvědčené, a tak jim předcházet. Což je zcela jistě náš společný cíl, a to bez ohledu na míru naší odbornosti.

Objednejte si předplatné

časopisu Inspirace, který vychází v tištěné podobě 4x ročně a cena ročního předplatného činní 290 Kč.