Články na téma

Stromy a keře

Zcela ojedinělé místo v krajinářské tvorbě mají stromy, které jsou hlavní kompoziční prvky, a to svou architekturou, ale i životem v čase. Jsou vlastní skladební hmotou, s níž krajinářský architekt pracuje, V průběhu věků se vyvinul zvláštní vztah mezi člověkem a stromem. Strom symbolizuje život a vyhnání z ráje, promítá se do zvyků etnik na celém světě, symbol stromu najdeme v posvátných mýtech, v náboženských a výtvarných zkratkách, a to ve všech kulturních oblastech. Strom je nejen architektonický prvek, ale navíc má tu vlastnost, že je to prvek živý, proměnlivý v čase krátkém i dlouhém.

Objednejte si předplatné

časopisu Inspirace, který vychází v tištěné podobě 4x ročně a cena ročního předplatného činní 290 Kč.