Články na téma

Stromy a keře

Zcela ojedinělé místo v krajinářské tvorbě mají stromy, které jsou hlavní kompoziční prvky, a to svou architekturou, ale i životem v čase. Jsou vlastní skladební hmotou, s níž krajinářský architekt pracuje, V průběhu věků se vyvinul zvláštní vztah mezi člověkem a stromem. Strom symbolizuje život a vyhnání z ráje, promítá se do zvyků etnik na celém světě, symbol stromu najdeme v posvátných mýtech, v náboženských a výtvarných zkratkách, a to ve všech kulturních oblastech. Strom je nejen architektonický prvek, ale navíc má tu vlastnost, že je to prvek živý, proměnlivý v čase krátkém i dlouhém.

Perspektiva pěstování okrasných keřů

Inspirace

Konstatování, že okrasné keře jsou nedílnou součástí vegetačních úprav působí jako triviální samozřejmost. Nicméně realita ukazuje ústup používání keřů v sídelní

Životnost či úmrtnost mladých stromů ve městech

Inspirace

Chodník, dlaždice, inženýrské sítě, parkoviště. Takovým prostředím se kořeny stromů probíjí jen velmi těžko. Růst ve městě je pro stromy

Stromy a pražský Manuál tvorby veřejných prostranství

Inspirace

V současnosti zřejmě nikdo z řad odborné i laické veřejnosti nepochybuje o nutnosti připravovat naše města na měnící se klima

Minoritní ovocné keře, část I.

Inspirace

V ovocnářské praxi se vžilo označovat jako minoritní nebo také méně známé či méně rozšířené ovocné druhy ty, které u

Objednejte si předplatné

časopisu Inspirace, který vychází v tištěné podobě 4x ročně a cena ročního předplatného činní 290 Kč.