Články na téma

Krajina a les

V Evropské úmluvě o krajině z roku 2010 znamená slovo krajina část území, tak jak je vnímána obyvatelstvem, jehož charakter je výsledkem činnosti a vzájemného působení přírodních a/nebo lidských faktorů. Krajina je klíčovým prvkem blaha jednotlivce i společnosti a její ochrana, správa a
plánování jsou spojeny s právy a povinnostmi pro každého. Ochrana krajiny znamená činnosti směřující k zachování a udržení význačných nebo charakteristických rysů krajiny, odůvodněné její dědičnou hodnotou, vyplývající z její přírodní konfigurace a/nebo z lidské činnosti. Správa krajiny má zajistit pravidelné udržování krajiny s cílem řízení a harmonizace změn, které jsou způsobeny sociálními, hospodářskými a environmentálními procesy. Plánování krajiny znamená činnosti s výhledem do budoucna, které mají za cíl zvýšení hodnoty, obnovu nebo vytvoření krajin.

Invazní druhy nejen v parcích a zahradách, přístupy k jejich omezování II.

Inspirace

Tento příspěvek věnuji praktickým přístupům používaným při likvidaci a omezování vybraných nepůvodních druhů v České republice, případně i druhů, které

Louky, meze, valy. Jak pokračuje boj proti suchu a erozi v moravské krajině?

Inspirace

Krajinářská architektura je tlumič, který může zpomalit negativní dopady klimatické změny třeba o sto let. Alespoň podle názoru docenta Petra

Objednejte si předplatné

časopisu Inspirace, který vychází v tištěné podobě 4x ročně a cena ročního předplatného činní 290 Kč.