Články na téma

Rozhovory

Víc prostoru, vzduchu, vody a stromy ve městech budou perspektivnější

Inspirace

Uliční stromořadí je jedním ze základních nástrojů, kterým jsme schopni reagovat na negativní projevy klimatické změny. Správnou výsadbou a péčí

Důležité je vycítit genius loci místa

Inspirace

Laureátem prestižního ocenění Pocta České komory architektů za rok 2018 se stal profesor Ivar Otruba. Tímto oceněním vzdává Komora od

Objednejte si předplatné

časopisu Inspirace, který vychází v tištěné podobě 4x ročně a cena ročního předplatného činní 290 Kč.