Články z čísla Inspirace

4/2018

Stromy a pražský Manuál tvorby veřejných prostranství

Inspirace

V současnosti zřejmě nikdo z řad odborné i laické veřejnosti nepochybuje o nutnosti připravovat naše města na měnící se klima

Objednejte si předplatné

časopisu Inspirace, který vychází v tištěné podobě 4x ročně a cena ročního předplatného činní 290 Kč.