Choroby pivoňky

V současné době je popsáno přibližně čtyřicet druhů pivoněk, které se přirozeně vyskytují na severní polokouli v oblastech Asie, Evropy a Severní Ameriky. Pro zahradnické kultury se využívaly druhy pocházející ze dvou center, Číny a v Evropě ze Středozemí. Paeonia je velmi složitý rod, mnoho druhů není dosud přesně definováno a vzhledem k dlouhodobé kultivaci a snadnému křížení není systematika rodu dosud zcela vyřešena.

Historie pěstování pivoněk je velmi dlouhá, zasahující do období více než 1 000 let př. n. l., kdy se pěstovaly v čínských zahradách a byly považovány za symbol jara, bohatství a štěstí.
Do Evropy byla dovezena plnokvětá pivoňka bělokvětá (Paeonia lactiflora) až v 19. století. Pivoňky v květomluvě znamenají romantiku, eleganci, čest, bohatství a hojnost, ale i „minula krásná doba naší lásky“. Na rozdíl od květomluvy láska k pivoňkám zahradníky neopouští. Využívány jsou nejen pro okrasné účely, ale i pro léčivé účinky, v Číně se konzumují proslazené okvětní lístky jako dezert, čerstvé okvětní lístky se používají na salát nebo se jako ozdoba do limonád. Pivoňka je dokonce státní květinou státu Indiana. Odkud se vzal název Paeonia se přesně neví a vybrat si můžete z více možností. Podle jedné pochází název z řeckého slova Paieon – lékaře bohů, kterého Zeus zachránil proměněním v pivoňku. Podle jiné je spojeno s krásnou nymfou Paeonia, kterou Afrodita ze žárlivosti proměnila v pivoňku.

Pivoňky jsou zařazovány mezi trvalky, větší část patří mezi byliny, menší mezi dřeviny. Dříve patřila k nejčastěji vysazovaným červeně nebo bíle kvetoucí pivoňka lékařská (Paeonia officinalis), avšak v současné době najdeme v zahradách a parcích více druhů a jejich hybridů. K nejčastěji vysazovaným patří pivoňka velkokvětá (Paeonia lactiflora) s květy v nejrůznějších barvách, p. lékařská (P. officinalis), dřevité – p. Delavayova (P. delavayi), p. žlutá (P. lutea), p. keřovitá (P. suffruticosa), 1–2 m vysoké, rozkladité keře s až 25 cm velkými, rozmanitě zbarvenými květy, u nichž je popsáno více než 100 kultivarů. Občas se objevují i pivoňky japonské, s jednoduchými květy s velkými žlutými tyčinkami či pivoňka tenkolistá (Paeonia tenuifolia). U pivoněk najdeme květy všech barev, kromě modré. Pivoňky jako vytrvalé rostliny se mohou v optimálních podmínkách a péči dožívat až 100 let. V našich oblastech ale jen těžko najdeme dlouhodobě ideální podmínky pro pěstování a také vinou patogenů a škůdců se jejich životnost zkracuje.

 

Šedá stonková hniloba a zasychání pupenů

K nejčastějším onemocněním pivoněk, zejména za chladnějšího, deštivého jara, patří šedá stonková hniloba a zasychání pupenů pivoňky, jejímž původcem je houba Botrytis paeoniae. U bylinných pivoněk dochází k napadení stonků těsně pod povrchem půdy a první příznaky se objevují krátce po vyrašení, když stonky dosáhnou výšky přibližně 10–15 (5–20) cm. V hustých trsech, kde se stonky často dotýkají, bývá napadeno více stonků, a infekce se snadno šíří. Na rozhraní půda/vzduch se bazální části napadených stonků svrašťují, hnědnou a celé stonky padají a za sucha zasychají. Za vlhka zahnívají a na povrchu infikovaného pletiva vyrůstá hustý, nejprve bělavý povlak rozmnožovacích orgánů (konidioforů s konidiemi), postupně měnící barvu na popelavě šedohnědou. Při pozdějších infekcích stonků se od báze stonku šíří oběma směry hnědá nekróza, na hlíznatě ztloustlé kořeny bylinných pivoněk ale nepřechází, zůstávají bez poškození. Jednotlivé infikované stonky mohou vadnout, ale již nepadají. Pozdější infekce se projeví hnědnutím a zasycháním poupat, případně hnědými lézemi na stoncích. V závislosti na době infekce mohou zasychat již poupata velikosti hrášku až kuličky (pingpongového míčku), při pozdější infekci poškozené kališní a korunní lístky zasychají nebo se květy plně nerozvinou (deformují se). Z květu houba prorůstá i do stonku pod poupětem (přibližně 5–15 cm), který hnědne, zasychá. Z napadených pupenů se infekce snadno přenáší na listy, na nichž se od řapíku nebo okrajů či středu listu tvoří velké kulaté hnědé skvrny, které se za vlhkého počasí velmi rychle zvětšují. Napadení listů nebývá závažné. S nastupujícím teplým suchým počasím choroba přechází do klidového stadia.

Kromě konidií přenášených větrem a vodou vytváří houba také speciální útvary, tzv. sklerocia, která zabezpečují její přežití za nepříznivých podmínek. Houba přezimuje na napadených rostlinných zbytcích myceliem či sklerocii, která jsou primárním zdrojem infekce v následujícím roce. I když houba nenapadá kořeny a hlízy, napadení nadzemních částí může vést u mladých rostlin k uhynutí. S onemocněním se lze setkat již u sazenic v kontejnerech, pro něž bývá devastující, a proto je důležitá pečlivá prohlídka již při jejich nákupu.
U dřevitých pivoněk se napadení projeví většinou v době krátce před květem, kdy jednoleté nezdřevnatělé výhony, které i při dostatku vláhy náhle vadnou, zasychají, hnědnou a zůstávají viset na keři. Při bližší prohlídce dřevitých částí lze nalézt na kůře drobná černá čárkovitá sklerocia, která jsou zdrojem infekce na jaře. Vadnoucí či zaschlé výhony u dřevitých pivoněk je vhodné co nejdříve odstranit a po opadu listů nadzemní část ošetřit fungicidem, případně opět na jaře, v době před rašením či během rašení. U bylinných pivoněk při každoročním výskytu houby se fungicid aplikuje zálivkou před rašením, případně se za měsíc opakuje znovu na podzim. Proti napadení květních poupat a listů se rostliny opakovaně ošetřují od chvíle, kdy se objeví poupata, případně od prvních příznaků. Poupata musejí být postřikem zcela pokryta.

Černá listová skvrnitost pivoňky

Většinou až ke konci vegetace se objevuje velmi nápadná skvrnitost listů, tzv. černá listová skvrnitost pivoňky, jejímž původcem je houba Graphiopsis chlorocephala (syn. Cladosporium paeoniae). Převážně na líci vnějších listů se na okrajích a špičkách objevují nápadné lesklé tmavě karmínové až modrofialové či černé skvrny (na rubu matně kaštanově hnědé), u některých odrůd hnědé, které se mohou velmi rychle slévat a listy zasychat. Za vlhka (deštivé počasí, závlaha postřikovači) je na rubu listů viditelný sametově hnědočerný až olivově černý povlak konidioforů s konidiemi. U vnímavých kultivarů se skvrnitost může objevit již počátkem léta na všech nadzemních částech, nejen listech, ale i stoncích a kališních lístcích. Na mladých stoncích se tvoří podlouhlé, červenohnědé pruhy s mírně difuzními okraji. S pokračujícím růstem se léze v blízkosti vrcholku stonku slévají, tmavnou a mírně propadají. Skvrnitost je výraznější na bázích stonků a listů, kde mohou ulpívat zbytky infikovaných pletiv. Houba přežívá na infikovaných rostlinných zbytcích. K infekci pivoněk dochází při teplotách 10–27 °C, s klesající teplotou se prodlužuje latentní fáze. Pro klíčení konidií a infekci je nezbytné ovlhčení povrchu pletiv. Při infekci mladých pletiv se symptomy omezují na skvrnitost, zatímco infekce starších pletiv vede k velkým, rozšiřujícím se lézím.

Preventivní ochranná opatření zahrnují výběr vhodného stanoviště s dostatečným prouděním vzduchu, které zajišťuje rychlé oschnutí povrchu pletiv a před zahájením nové vegetace (na podzim nebo brzy na jaře) odstranění starých výhonů ještě před rašením. Staré infikované stonky je nutné seříznout těsně nad povrchem země a zlikvidovat. Pokud se skvrnitost vyskytne až koncem vegetace, fungicidní ochrana se neprovádí, pouze je nutné odstranit opadlé listy a infikované stonky. U citlivých kultivarů se provádí fungicidní ošetření preventivně, případně od prvních příznaků napadení, v závislosti průběhu počasí a použitém fungicidu.

Symptomy vyvolané Graphiopsis chlorocephala

Hostitel rzi Cronartium pini

Pivoňka je také hostitelem dvoubytné rzi Cronartium pini (syn. C. asclepiadeum, C. flaccidum), jejíž vývoj probíhá na druzích r. Paeonia a Pinus. U pivoněk jsou napadány listy, na jejichž rubu se tvoří nápadné, žlutohnědé až rezavé „chloupky“, které jsou složeny z mnoha zimních spor. Na líci listů je napadení viditelné v podobě hnědých, u některých odrůd karmínových skvrn s tmavším, antokyanovým lemem. Na borovicích se objevují na naduřelých částech větví, případně i kmenu, v prasklinách kůry oranžové praskající puchýřky (aecia), z nichž uvolňované spory infikují listy pivoněk. Příznaky u borovice, pokud patogen pronikl do kmene, zahrnují i ochabování větví, nadměrný smolotok a odumírání vrcholů. K šíření rzi, kromě přenosu sporami, může docházet i s latentně infikovanými sazenicemi.
U pivoněk se přímá fungicidní ochrana běžně neprovádí, základem je likvidace infikovaných listů.

Padlí Erysiphe paeoniae

Kromě výše uvedených, běžně se vyskytujících patogenů, je v posledních letech stále častěji zaznamenáván výskyt dalších. K nim patří padlí (Erysiphe paeoniae), vytvářející na nejmladších částech, především listech a stoncích, bělavý až světle šedivý povlak. U některých kultivarů je šedivý povlak velmi nenápadný, ale povrch pokožkové buňky mění zbarvení na šedočerné. U mladých rostlin, pokud není provedeno ošetření fungicidy, infikované části rychle zasychají a odumírají a celkový růst a vývoj rostlin je silně zpomalený. Pokud se padlí objeví již na počátku vegetace na listech, mladých stvolech či poupatech, z nichž se vyvíjejí deformované květy, pak je nezbytné provést fungicidní ochranu od prvních příznaků napadení. U vysazených starších rostlin se většinou objevuje až koncem léta a přímá ochrana se běžně neprovádí.

Padlí pivoňky.

Houba Septoria peaoniae

K ojediněle se vyskytujícím patogenům patří i původce listové skvrnitosti, houba Septoria peaoniae. Na čepelích se tvoří drobné, šedočerné, ostře ohraničené skvrny s purpurovým lemem a blednoucím středem. V odumřelém pletivu, ve středu skvrn, se tvoří rozmnožovací orgány, tj. pyknidy, viditelné jako černé tečky. Po ovlhčení se z nich uvolňují spory, které jsou roznášeny vodou a větrem a vyvolávají nové infekce. Vzhledem k ojedinělému výskytu se fungicidní ochrana neprovádí.

Poškození herbicidem.

Viry

Na pivoňkách se mohou objevit i nápadné kresby či skvrnitost jejichž původci jsou většinou viry, např. Tobacco rattle virus a Paeony ring spot virus, které vyvolávají na infikovaných listech žlutozelené až bělavé kroužky a mozaiku, případně Alfalfa mosaic virus je původcem liniových vzorů, skvrnitostí či zkadeření, chloróz, ojediněle i potlačení růstu a omezení životnosti rostlin. Přítomnost viru v rostlině může vést k potlačení tvorby květů, zmenšení jejich počtu i velikosti. Pokud jsou napadeny ještě mladé rostliny, po přesazení symptomy na listech často dočasně zmizí a objeví se až v druhém roce po výsadbě. Virózní rostliny nelze vyléčit a rostliny je vhodné při objevení se prvních příznaků odstranit.

S poruchami se u pivoněk setkáváme jen občas, z nichž k nejčastějším patří nedostatek přístupného železa, což se projeví světle zeleným až žlutozeleným zbarvením nejmladších částí. Podobné symptomy mohou být ale vyvolány i herbicidy.

Viróza pivoňky.

V Inspiraci 1/2022 dále najdete

Krajinářská architektura v první čtvrtině 21. století

Petr Mičola

 

Pestrá krajina: Ocenění pro eko logické zemědělce přibývají

 

Zdravý les s obrostlými pa řezy

Ondřej Šimeček

 

Park Okružní v Prostějově

 

„Široko spektrální“ pereny

Adam Baroš

 

Sasanka – Anemone

 

Krátko dobé záhony květin, letničky

Lukáš Štefl, Tatiana Kuťková

 

Choroby pivoňky

Ivana Šafránková

 

Právní okénko

Břetislav Martínek

 

Péče o zeleň z ekonomického pohledu – zmlazovací řez keřů

Rostislav Ivánek

 

Vzdělávání členů SZÚZ

 

Zpráva o trhu zelených střech v České republice

Zaujal vás obsah tohoto čísla Inspirace?

Objednejte si ho v tištěné podobě!

Mám zájem o tento výtisk

Autor článku

Od tohoto autora vybíráme

Choroby bobkovišně

Bobkovišeň lékařská je jako okrasná dřevina v Evropě známa již několik staletí a patří k oblíbeným a často vysazovaným stálezeleným okrasným keřům. Z druhů pocházejících z oblasti

číst více

Choroby pivoňky

V současné době je popsáno přibližně čtyřicet druhů pivoněk, které se přirozeně vyskytují na severní polokouli v oblastech Asie, Evropy a Severní Ameriky. Pro zahradnické kultury se

číst více

Objednejte si předplatné

časopisu Inspirace, který vychází v tištěné podobě 4x ročně a cena ročního předplatného činní 290 Kč.