Články z čísla Inspirace

2/2024

Biobazén v zahradě dvou světů

Inspirace

Když se otevřou dřevná vrata původního jihočeského statku, objeví se cesta dlážděná žulovou kostkou, která je jakousi demarkační linií dvou

Kde končí komunikace, začíná problém…

Inspirace

Smlouvě o dílo jsme se věnovali v našem právním okénku již několikrát, z mnoha úhlů pohledů. V tomto vydání Inspirace

Stromy do polí, luk a pastvin

Inspirace

Agrolesnictví je staré jako zemědělství samo. Po druhé světové válce ale jeho význam v Evropě klesl. Dokážeme využít jeho benefity

Objednejte si předplatné

časopisu Inspirace, který vychází v tištěné podobě 4x ročně a cena ročního předplatného činní 290 Kč.