Koupací jezírko roku 2021

Asociace biobazénů a jezírek při Svazu zakládání a údržby zeleně zorganizovala již třetí ročník soutěže Koupací jezírko roku. Cílem soutěže je ukázat odborné i laické veřejnosti, že je možné využívat ke koupání u rodinných domů či rekreačních objektů taková zařízení, kde je voda čištěna biologicky nebo biologicko-mechanicky bez použití chemických prostředků. Odborná porota hodnotila deset přihlášených děl začátkem června a udělila ocenění ve třech kategoriích – biobazén, koupací jezírko a ostatní.

Je těsně po poledni prvního dne hodnocení, sluníčko připaluje, porotci mají za sebou návštěvu čtyř jezírek a oklikami cestu z Prahy přes Písek do Českých Budějovic. Zajíždíme do areálu krásně opravené původně barokní Vodárenské věže, kterou vlastní společnost ČEVAK a.s. Michal Vránek nás vede do parčíku, kde jsou instalace připomínající historii zásobování vodou v Českých Budějovicích. Porotci trochu znaveně usedají do altánku a poslouchají výklad o jezírku, které za chvíli uvidí. Nejde tentokrát o žádné koupání v soukromé zahradě, ale o vodní dílo, které má v podstatě edukativní charakter, ovšem při tom by mohlo dobře posloužit k osvěžení i koupání u leckteré chaty či chalupy. Jezírko je umístěno pod věží, v místě, které se příhodně nazývá Dvorek Járy Cimrmana. Trochu cimrmanovsky si připadám, protože u jezírka sice stojí dvě židle, ale nikoliv na zemi, ale vznášejí se ve vzduchu na chodidlech betonových nohou, kterým chybí trup. Až později se dozvídám, že je to dočasná instalace Zuzany Kantové. Spojení dvou párů betonových nohou v nadživotní velikosti sloužících jako podstavce pro jasně červené židle zohledňuje téma letošního ročníku česko budějovického Umění ve městě „CITY“ a reaguje na současnou společenskou situaci s pandemií Covid-19. Židle mají symbolizovat izolaci a osamění.

Odborná porota tvořená členy ABAJ – zleva: Martin Pecina, Jiří Hájek, Jakub Urbanec, Tomáš Gabriel.
Plastika NOHY se zrcadlí v hladině jezírka společně s monumentální věží.

Kategorie koupací jezírko

Jezírko pod Vodárenskou věží

Čestné uznání za inovativní přístup k přírodnímu čištění vod v jezírkách kategorie I. a II. a jeho propagaci

Zhotovitel a autor projektu: Michal Vránek
Místo: České Budějovice, areál firmy ČEVAK a.s.

Plastika NOHY se zrcadlí v hladině jezírka společně s monumentální věží. Porotci poslouchají výklad Michala Vránka, proč a jak jezírko vznikalo a oceňují čistotu vody. Jezírko je obdélníkového tvaru o rozměrech 7,45×4,75 m s poměrem stran 1:1,6 respektujícím pravidlo „zlatého řezu“. Stěny jsou obloženy dřevem, okraj tvoří žulový obrubník. Instalace je provedena tak dokonale, že v jezírku není nikde viditelná hydroizolační fólie. Břehové části tvoří tři stupně široké 45 cm a hluboké 20, 60 a 95 cm osázené vodními a podvodními rostlinami. Dřevěný rošt ve středu jezírka vytváří mezidno, které z bezpečnostních důvodů snižuje celkovou hloubku vody na 0,95 m. Pod roštem je sedimentační prostor s hloubkou 2,2 m. Objem vody v jezírku je 35,5 m³.

Vodní dílo je příkladnou ukázkou koupacího jezírka typu I., které imituje přírodní model stojatých vod jako jsou ledovcová nebo umělá jezera, například zatopené lomy, pískovny a štěrkovny. Principem udržení čisté vody, který je také popsán na tabuli umístěné v blízkosti jezírka, je celkově nízký obsah živin. Toho je dosahováno především činností zooplanktonu (mikroskopických organismů pasivně se vznášejících ve vodním prostředí) a sedimentací (usazování těžších nerozpustných součástí na dně). V jezírku nejsou použita žádná čerpadla ani filtrační technika, která by tento princip narušila.

Schématický půdorys a řez jezírka, autor Michal Vránek.

Důležitou součástí ekosystému jezírka jsou vodní a mokřadní rostliny, které mohou být buď vynořené (emerzní), plovoucí (natantní) nebo ponořené (submerzní). Jejich funkce nespočívá v odběru živin z jezírka, je je někdy mylně tradováno, ale ve vytváření příznivého prostředí pro rozvoj zooplanktonu. V jezírku se vyskytuje celá řada rostlin, například šmel okoličnatý (Butomus umbellatus), růžkatec ponořený (Ceratophyllum demersum), rdest vzplývavý (Potamogeton sp.), žabník jitrocelový (Alisma plantago), rdesno obojživelné (Persicaria amphibia), stolístek vodní (Myriophylum aquaticum), přeslička poříční (Equisetum fluviatile).

V jezírku samozřejmě neustále probíhá koloběh živin, který lze zjednodušené popsat následujícím způsobem. Organické minerální látky, které se do jezírka neustále dostávají, například spadem prachu a listí na hladinu, se ve vodě rozpouštějí na živiny. Ty nejprve využívají ke svému růstu řasy a tento proces se navenek projevuje intenzitou zeleného nebo hnědého zbarvení vody. Její barva je tak ukazatelem obsahu dostupných živin, který ovlivňuje průhlednost vody. Řasy slouží jako potrava právě pro zooplankton, jehož nejznámějším reprezentantem je hrotnatka (Daphnia), která získává potravu filtrováním vody. Daphnia magna přefiltruje za den až dva litry vody. Při optimální populační hustotě tak zooplankton přefiltruje celý objem nádrže za jeden den.

Jezírko je v provozu od roku 2016 a možná proto, že neslouží ke koupání, příliš se o ně nepečuje. Michal Vránek sem jezdí většinou na jaře ostříhat rostliny. Přiznává, že teď před hodnocením poroty přijel odsát nečistoty z roštů a vyplet štěrkový obsyp. Pouze jednou za celou dobu otevřel nejhlubší rošt a odsál nečistoty z úplného dna. Přesto je voda téměř křišťálově čistá.

 
Text Jana Šimečková s přispěním Michala Vránka. Foto: archiv soutěže Koupací jezírko roku 2021

1. místo v kategorii Biobazén

Zbuzany

Zhotovitel: Ekogreen s.r.o.
Autor projektu: Ekogreen s.r.o. – Ing. Martin Panchartek, Ing. Tereza Bodláková
Místo: Zbuzany

Základní údaje

Celková velikost vodní plochy: 39,0 m²
Koupací zóna: 36,0 m²
Plocha plavecké části (hl. 1,8 m): 32,0 m²
Plocha neplavecké části (hl. 0,5 m): 4,0 m²
Regenerační zóna: 3,0 m²
Plocha filtrační části (hl. 1,8 m): 3,0 m²
Celkový objem vody: 62,0 m³
Celkový objem vody v koupací zóně: 57,6 m³
Celkový objem vody v regenerační zóně: 5,4 m³

Natěšení členové poroty přijíždějí do obce Zbuzany západně od Prahy. V zahradě elegantního domu s plochou střechou už čeká paní majitelka, která ochotně odpovídá na všetečné dotazy porotců a s úsměvem sleduje jejich zvědavé nakukování do technického zázemí biobazénu. Podrobnosti technického řešení vysvětluje ještě zástupce přihlašovatele Pavel Panchartek ze společností Ekogreen. Porotce nejvíce zaujme ohřívání vody v bazénu pomocí tepelného čerpadla a důmyslný lamelový systém zakrývání vodní hladiny.

V přímé návaznosti na obývací pokoj je pobytová dřevěná terasa, na niž navazuje biobazén o rozměrech koupací části 7,5×4,6 m s hloubkou vody 1,8 m. Pro děti je k dispozici brouzdaliště s mělkou vodou o hloubce vody 0,5 m. Z ložnice je možné vyjít na druhu, menší dřevěnou terasu, jakési molo, které umožňuje vstup do vody z jiné strany biobazénu a zároveň je odděleným, intimnějším prostorem pro rodiče. Pod molem je umístěna technologie filtrace vody. Další vstup do vody je přímo ze zahrady, z travnaté plochy. Vzhledem k tomu, že jsou terasy výškově navázány na podlahu domu, je převýšení do zahrady řešeno pomocí schodů. Jako kontrast ke dřevu a kamenným páskům jsou použity betonové schodnice, ze stejného materiálu je zhotoven také okrajový lem bazénu. Průchod mezi oběma terasami je umožněn po kamenných nášlapech mezi okrasnými travinami. Pocit soukromí zabezpečuje na západní straně vyšší volně stojící zeď, která je zároveň bariérou proti silnému západnímu větru a po stavbě sousedního domu získá i protihlukovou funkci. Na druhé straně pocit soukromí zabezpečuje živý plot ze stálezeleného tisu.

V rodině jsou dvě malé děti a bylo potřeba vyřešit jejich bezpečný pobyt na zahradě. Pravidelný tvar vodní plochy umožnil lamelové zakrytí. Principem jsou vodotěsné samonosné lamely, jejichž unikátním spojením a postupným vysouváním a zasouváním je vytvořena plovoucí roleta dokonale zakrývající vodní plochu, což představuje praktický a zároveň komfortní způsob, jak během pár vteřin neprodyšně zakrýt povrch celého biobazénu a zamezit tak nechtěnému pádu dětí či zvířat.


Konstrukce

Stěny jsou tvořeny ze ztraceného bednění (šířka zdi 300 mm). Horní hrana zdi pod okrajovou hranou musí být položena o 100 mm výš, než je hladina vody. Horní okrajová hrana je řešena z pohledového betonu bílé barvy s hladkým povrchem. Biobazén je vyložen ochrannou textilií, na kterou je rozprostřena hydroizolační fólie (PVC-P 1,5 mm). Hydroizolace je vytažena nad vodní hladinu o 200 mm, aby bylo vyloučeno pronikání povrchové vody a zároveň nedocházelo k nekontrolovatelnému výtoku z biobazénu. Fólii překrývají dřevěné terasy ze sibiřského modřínu a betonová deska.

Samonosné lamely, jejichž vysouváním a zasouváním je vytvořena plovoucí roleta dokonale zakrývající vodní plochu.
Terasy navazují na podlahu domu, proto je převýšení do zahrady řešeno pomocí schodů.

Technologické řešení

Biobazén s biologickou úpravou vody je uměle vytvořený ekosystém, ve kterém mají být napodobeny podmínky přirozených vod. Vlastnosti vody jsou závislé na ekologických poměrech, způsobu a intenzitě užívání a rovněž druhu stavebních a technických zařízení. Nečistoty vnášené zejména návštěvníky se eliminují biologickými pochody a podpůrnými opatřeními v regenerační zóně. Pro správnou funkčnost biotopu je zásadní kvalita vody, která se ověří zkouškami na začátku projekčních prací.

Biobazén má vymezené zóny ke koupání a k regeneraci (filtraci vody). Cirkulaci vody zajišťuje čerpadlo Čerpadlo Oase AquaMax Eco Premium 12000 12 V umístěné v regenerační (filtrační) zóně, pomocí kterého vytéká cirkulovaná voda zpět do koupací zóny přes tři vtokové trysky. Voda je z biobazénu, na základě rozdílu hladin, odváděna skimmerem do biofilmových filtrů Hydrobalance v regenerační (filtrační) zóně. Čištění vody zajišťuje technologie biofiltru s nízkou spotřebou energie. Činností mikroorganismů přichycených na povrchu substrátu v biofilmu se z protékající vody odebírají živiny tak, aby obsah fosforu byl do 0,010 mg/l. Biofilm postupně narůstá na povrchu biofiltru a musí být pravidelně odstraňován (proplach se provádí v šestitýdenních intervalech od dubna do konce října). K vynášení živin dochází odběrem biofilmu a sedimentu.

 
Text byl převzat z technické zprávy zhotovitele. Foto Hana Pijáková

2. místo v kategorii Biobazén

Chotěboř

Zhotovitel: 3D Zahrady s.r.o.
Autor projektu: 3D Zahrady s.r.o., Ing. Ondřej Poul
Místo: Chotěboř

Biobazén lichoběžníkovitého tvaru je rozdělen na plavací část o šířce 3 m a délce kolem pěti metrů, která je hluboká 2 m. Na ni navazuje mělčí koupací zóna. Biofilmové filtry Hydrobalance jsou umístěny ve filtrační zóně. Koupací část je z jedné strany obklopena mělkou zónou s vysázenými rostlinami a zónou pro lekníny. Na protější straně je dřevěné molo, které odděluje biobazén od samostatného jezírka pro ryby.

Přírodní bazény (biobazény, anglicky naturpool) jsou uměle založené nádrže s cirkulující vodou bez přítoku připomínající potoky nebo říčky. Biobazén může mít podobu přírodního jezírka nebo naopak vypadat jako klasický bazén pravidelného tvaru.

Základním principem čištění vody je odstraňování mikrobiálního biofilmu, který si lze představit jako kluzký povrch kamenů v tekoucí či stojaté vodě. V případě biobazénu narůstá biofilm především na biofilmovém filtru s velkým povrchem, který bývá zasypán vrstvami štěrku. Filtrace je založena na principu mechanického a biologického čištění vody. Voda je nasávána přes filtry a poté přiváděna zpět do bazénu například pomocí chrličů či jednoduchého přítokového otvoru ve větším okrasném kameni. Mechanické filtry odstraní pevné minerální a organické částice a protékající vodě se odebírá fosfor činností mikroorganismů přichycených na povrchu substrátu. Obsah fosforu v biobazénech je do 0,010 mg/l. Ve vodě se téměř nevyskytuje zooplankton. Biobazény vyžadují pravidelnou údržbu, která spočívá ve vysávání dna a čištění biofilmového filtru. Vzhledem k tomu, že jsou biobazény většinou vybudovány ne menší ploše, není údržba časově příliš náročná a lze ji částečně zmechanizovat.

Úryvek z předávacího protokolu:

Blahopřejeme vám k novému biobazénu. Abyste si jej co nejvíce užili a správně ho udržovali během roku, je nutné znát jeho funkci a účel. Proto si přečtěte následující obsah a mějte ho po ruce do budoucna. Některé věci se možná budou opakovat nebo jste je již od nás slyšeli během plánování a samotné realizace. Opakujeme je však záměrně proto, že jsou důležité nebo se na ně lze dívat z více úhlů pohledu tak, abychom co nejlépe pochopili jednotlivé souvislosti a funkci. Technologie stavby vychází z doporučených standardů Asociace biobazénů a jezírek ČR – ABAJ.cz. Technologie stavby jezírek určených ke koupání jsou odlišné od jezírek určených pro ryby, které mají jiný princip čištění pomocí externích filtrů, UV lamp apod. Toto mějte na paměti, až budete vysvětlovat vaši technologii někomu, kdo má jezírko s rybami.

Další v kategorii Biobazén

V kategorii „biobazén“ se představila dvě díla, která se mohla pyšnit extrémně čistou vodou. Proto se sluší zmínit, jakou technologií zhotovitelé dosáhli dokonalé kvality vody ke koupání.

Biobazén v Černošicích

Zhotovitel: GARDEO s.r.o.
Dodávka technologie: Biofermenta GmbH
Autorka projektu: Ing. Alena Fedurcová
Koupací část: 20 m²
Filtrační část: 5,8 m²
Realizace: 2019

Biobazén slouží v létě ke koupání, v zimě jako ochlazovací bazén pro saunování. V době, kdy se nevyužívá, je zakryt dřevěnou palubou, která se odsouvá na dvě strany po kolejnicích. Křišťálovou vodu zajišťuje rakouský systém FlowBlow, jehož autoři se inspirovali čistotou rakouských horských jezer a zároveň si všímali kluzkého povlaku na kamenech pod vodou, takzvaného biofilmu.

Funkčnost sytému je zaručena použitím speciálně praného štěrku (WM ZeoSafe a DoloSafe-XS), který je nutné přivézt z lomu v rakouských Dolomitech garantujícího požadovanou kvalitu štěrku, čímž se prodražuje doprava. Další podmínkou je předepsaná kvalita vody, kterou se jezírko plní. V Černošicích byla voda příliš tvrdá, takže bylo nutné ji upravit procesem reverzní osmózy, stejně jako vodu, která se do jezírka průběžně dopouští. Jedině za splnění výše uvedených podmínek je dodavatel technologie Biofementa schopen a ochoten garantovat, že si voda v biobazénu zachová svoji kvalitu.

Biobazén je rozdělen na koupací a filtrační část, která je vyplněna štěrkem. Voda prochází přes skimmer pomocí čerpadla a přes štěrkové pole se vrací se do biobazénu skrz otvory ve stěně. Biofilm se usazuje na dně filtrační části, kde je instalován horizontální systém trubek, na který v několika místech navazují trubky osazené ve štěrkovém filtru vertikálně. Jednou až dvakrát ročně se biofilm odstraní pomocí stlačeného vzduchu.

Biobazén v Písku

Zhotovitelé: Michal Vránek, Ing. Lenka Kostohryzová
Autoři projektu: Michal Vránek, Ing. Lenka Kostohryzová
Plocha: 20 m²
Realizace: 2018

Biobazén pravidelného tvaru s čistými liniemi u rodinného domu v Písku je využíván ke koupání a otužování. Křišťálově čistou vodu zajišťuje moderní, energeticky úsporný nízkoúdržbový – MultiFlow biofiltr s doživotní náplní Filtralit. Koupací část a biofiltr jsou vzájemně hydraulicky odděleny. Voda z koupací části cirkuluje do biofiltru přes multifunkční skimmer do dnových kolektorů vybavených distribučním systémem MultiFlow, který se vyznačuje vertikálním průtokem s minimem spotřebované energie. Na povrchu filtračního materiálu probíhá cílená kultivace biofilmu, který pro svůj růst spotřebovává živiny rozpuštěné ve vodě. Vyčištěná voda se vrací gravitačně do koupací části. Odstranění živin se provádí pouze jednou ročně proplachem filtru.

1. místo v kategorii Ostatní

Koupací jezírko Na Vysočině

Zhotovitel a autor projektu: Ing. Jana Mudrová – Atelier A57 Zahradní architektura
Místo: Čejkov
Rozměr jezírka: 11,5×7,5 m
Celková plocha: 63 m²
Koupací část: 10 m², hloubka 1,5 m
Brouzdaliště: 53 m², hloubka 0–0,3 m

Osamělé stavení u lesa je citlivě zrekonstruované, okna jsou otočená směrem k louce, kde vyvěrá potůček vtékající do koupacího jezírka. Autorům projektu a realizátorům Janě a Pavlu Mudrovým z ateliéru A57 se podařilo jezírko citlivě zakomponovat do zvlněné krajiny Vysočiny.

Kategorie Ostatní zahrnuje koupací jezírka čištěná jinými technologiemi, než jsou ty popsané ve Standardech pro plánování, stavbu a provoz koupacích jezírek a biobazénů. Porotci ocenili individuální přístup respektující jedinečnost, ale i ráz okolní krajiny i ducha místa. Koupací jezírko bylo součástí projektu a realizace nejen celé zahrady, ale i fasády domu. Kameny použité v jezírku jsou z blízkého okolí, koryto potoka působí velmi přirozeně.

 

Technologie

Pro jezírko je navržená čistící mechanicko– biologická filtrace, kterou zajišťuje jezírkový filtr Tripond Center Vortex C-80 umístěný vedle domu. Jezírkový filtr pracuje na jednoduchém principu, kdy voda vstupuje do odstředivky (vortexu), kde se odlučují hlavně mechanické nečistoty jako jsou listí, zbytky rostlin, bahno, kal. Voda zde rotuje a tyto mechanické částice klesají ke dnu. V horní části vortexu je přepadová roura, kterou voda protéká do další komory vždy tak, že voda do komory vstupuje zespodu a přes filtrační medium stoupá nahoru, kde přepadá dále do další komory. Z poslední komory se voda vrací zpět do jezírka. Každá komora má svůj odkalovací ventil, ke kterému je dno vyspádované, aby proběhlo odkalování beze zbytku.

Složení a pořadí komor s originálním osazením filtračních náplní:

  • komora vortex – včetně trubek 160 mm. Délka vodorovné trubky 400 mm, délka svislé trubky 500 mm,
  • komora filtrační kartáče – 28 ks,
  • komora japonská rohož – cca 1 a ⅔ plotny nařezané na míru,
  • komora biokuličky – 2800 ks + 6 pytlů na média 85×50 cm,
  • komora bioakvacit kostky – 250 l + 5 pytlů na média 85×50 cm.

Proudění vody obstarává čerpadlo Oase AquaMax Eco Twin 20000 profi uložené pod molem. Jedná se o silné filtrační čerpadlo s individuálně regulovatelným přečerpávacím výkonem dvou motorů pomocí dálkového ovládání.

 

Popis technologie byl převzat z projektové dokumentace zhotovitele. Foto archiv zhotovitele

V Inspiraci 2/2021 dále najdete

Velká architektura malých obcí

Martina Bláhová


Zeleň v pohybu a Prales budoucnosti

Petr Mičola


Voda ve městě

Markéta Habalová, Martina Sýkorová


Tři sezóny…

Ondřej Fous, Jakub Hendrych


Výsadba stromů

Pavel Šimek, Lukáš Štefl


A co smlouva?

Břetislav Martínek


Poruchy a poškození růží

Ivana Šafránková


Ekologické charakteristiky domácích rostl in a jejich stanovišť

Martina Kotlandová


Soutěž Zelená střecha rok u 2021 zná vítěze


Biosolární střechy

Pavel Dostal


Ekonomické zamyšlení ke 20. výročí SZÚZ

Rostislav Ivánek


Lesnický přístup k tvorbě parkových lesů

Milán Rajnoch

Zaujal vás obsah tohoto čísla Inspirace?

Objednejte si ho v tištěné podobě!

Mám zájem o tento výtisk

Autor článku

Od tohoto autora vybíráme

Jezero v ráji srdce jednoho zahradníka

Dům stojí na břehu jezera a voda se rozlévá do stran, hladina se objevuje a zase mizí pod množstvím rostlin, a když jí je příliš, odtéká důmyslným systémem do sadu, kde zavlažuje ovocné stromy. Po pravé straně je velké odpočívadlo s letní kuchyní a udírnou, kam dojdete po dřevěných čtvercích vznášejících se nad hladinou. Jezero má mělkou část pro děti, hloubku, aby se do ní dalo skočit a venkovní sezení kryje převislá vrba a koruny dalších stromů. Na ose hlavního průhledu je na obzoru známá silueta zříceniny hradu Trosky. Stojíte v klidném, přívětivém prostředí a v duchu se vám honí hlavou, jak by to dopadlo s tou zříceninou, kdyby byla tomu tvůrčímu zahradnickému duchu nadosah.

číst více

Víc prostoru, vzduchu, vody a stromy ve městech budou perspektivnější

Uliční stromořadí je jedním ze základních nástrojů, kterým jsme schopni reagovat na negativní projevy klimatické změny. Správnou výsadbou a péčí lze zmírnit především vliv tepelného ostrova města – tak zní jedna z adaptačních strategií hlavního města Prahy. Naplnit ji může pomoci i předloni schválený městský standard plánování, výsadby a péče o uliční stromořadí. Na jeho tvorbě se podílel i arborista David Hora.

číst více

Zelené střechy

V České republice loni přibylo dalších 396 000 m² nových zelených střech. Ve srovnání s rokem 2016, kdy v tuzemsku začal sílit zájem o ozeleňování budov, je to trojnásobné číslo. Vyplývá to z průzkumu publikovaném odbornou Sekcí Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně. Projekty nejčastěji financují soukromníci na novostavbách rodinných domů. Pro řešení klimatické krize je ale klíčové zjednodušit ozelenění už dokončených budov.

číst více

Objednejte si předplatné

časopisu Inspirace, který vychází v tištěné podobě 4x ročně a cena ročního předplatného činní 290 Kč.