Komunitní zelená střecha na bývalých skladech

Původně textilní továrna u Zbrojovky Brno, později chátrající budova na brownfieldu. V industriálním duchu ji zrekonstruovali tři kamarádi a projekt s jedinečnými loftovými byty dostal název DADA Distrikt. Na hladině Svitavy se tak zrcadlí zlatá fasáda obytné budovy s korunou tvořenou černým zábradlím, za kterým se skrývá komunitní zelená střecha.

1. místo v kategorii Veřejná střecha intenzivní

DADA DISTRIKT – BRNO
Místo realizace: Sekaninova ulice, Brno
Autoři projektu: GreenVille service s.r.o – Ing. Vendulka Vaněčková (zelená střecha), KOGAA Studio (budova)
Investor: DADADISTRIKT s.r.o.
Zhotovitel: GreenVille service s.r.o.
Výměra: 400 m²
Realizace: 5/2020

DADA Distrikt uplatňuje zásady propojování obyvatel se světlem, čerstvým vzduchem, jídlem a přírodou. Propojením moderních architektonických prvků s industriálním charakterem vznikl na střeše společenský prostor, který umožňuje obyvatelům příjemné posezení mezi výsadbami okrasných trvalek či pěstování vlastních plodin ve vyvýšených záhonech. Při realizaci pomáhali i sami majitelé bytů, kteří o zelenou střechu také pod odborným dohledem pečují a náramně si jí považují.

Projekt DADA Distrikt je konverzí původních industriálních skladů na loftové bydlení v nově rozvíjené části Brna na nábřeží řeky Svitavy. Objekt nabízí 1 500 m² hrubé podlažní plochy na 4 podlažích celkového objemu přibližně 25 000 m³. Kromě adaptace industriálního provozu na provoz kombinující bydlení a občanskou vybavenost je projekt specifický svou udržitelností, která se projevuje zejména na intenzivní zelené střeše, která zpomaluje průtok dešťové vody. Toto opatření dále umožňuje využívání dešťové vody pro samotný objekt. Zajímavostí objektu je komunitní financování a provoz podobný systémům baugruppe. KOGAA Studio

Kompozice střechy je rozdělena na dvě části: větší část s okrasnými trvalkami slouží pro posezení obyvatel domu a menší část s vyvýšenými záhony pro každou bytovou jednotku je osázena převážně sezónními rostlinami, drobným ovocem a zeleninou. Výsadba je založena převážně na kvetoucích trvalkách, doplněná o drobné traviny. V nejnižších částech střechy podél cest jsou vysázeny rozchodníky a netřesky, ve vyvýšeninách dominují trvalky doplněné o nízké keře, které mírně zastiňují zábradlí a rámují výhled na kostel Nanebevzetí Panny Marie. Celkový výraz střechy měl působit jako náhodná směs všech vzájemně prorůstajících druhů rostlin, například Achillea filipendulina, Aquilegia caerulea, Aster laevis, Calamintha nepeta, Deschampsia caespitosa, Echinacea purpurea, Eryngium planum, Kniphofia mix, Malva alcea, Penstemon digitalis, Salvia pratensis, Verbascum nigrum, Weigela florida. Jediným stromem na střeše je Amelanchier ovalis.

Trvalky a nízké keře zastiňují zábradlí a rámují výhled na kostel.

Aby unesla konstrukce střechy tíhu padesáticentimetrových vyvýšených záhonů naplněných substrátem, musela být zesílena ocelovými nosníky. „Vyvýšené záhony jsou částečně vylehčené a nejsou ještě ani na limitu 350 kg/m² spočítaném statikem,“ vysvětluje Pavel Dostal, jednatel společnosti GreenVille service, která zelenou střechu projektovala i realizovala. „Některé staré fabriky ale zvládnou zelenou střechu i bez zesílení konstrukce, třeba v případech, kdy se uvažovalo s rozšířením provozu a dostavbou dalších pater,“ dodává. Zelená střecha byla částečně financována z brněnského dotačního programu Zeleň střechám, který Brno zavedlo v roce 2019. Díky programu mohou například SVJ získat dotaci od 1 100 do 1 500 Kč na metr čtvereční podle typu střechy. „Dotace na zelenou střechu sehrála klíčovou roli v jejím financování. Dotace zvlášť pomáhají, pokud je potřeba upravovat stávající střešní plášť nebo zesilovat nosnou konstrukci, což je případ mnoha stávajících staveb,“ oceňuje aktivitu brněnského magistrátu Pavel Dostal.

Na střeše vznikl společenský prostor pro příjemné posezení.

Technologie čištění zajišťují dvě čerpadla o výkonu 20 m³/hod a vzduchovací kompresor. Samočistící funkce vody v jezírku je dána jeho dispozičním řešením. Doporučený poměr užitkové zóny k regenerační zóně (50–60% : 50–40%) je nejenom dodržen, ale regenerační zóny s hustým břehovým porostem tvoří více než 50 % plochy jezírka, přičemž třetinu plochy zabírají  submerzní vegetační zóny.

Hloubka užitkové koupací zóny je od 220 cm do 350 cm. Povrchové nečistoty se zachytávají ve dvou skimmerových jezírkách umístěných podle převažujících směrů větru. Stálý objem vody v jezírku dosahuje téměř 700 m³, doplňuje se pouze úbytek vody přirozeným výparem. Přepad přebytečné vody je sveden do retenční nádrže umístěné pod regeneračními zónami, odkud je voda využívána na závlahu rostlin ve sklenících.

Vyvýšené záhony jsou osázeny převážně bylinkami, drobným ovocem a zeleninou.

DADA Distrikt se zapojil také do letošního ročníku soutěže Adapterra Awards, na jejichž stránkách se o projektu uvádí: Na počátku všeho stála touha tří kamarádů, kteří procestovali svět, vrátili se do Česka a zjistili, že se zde nenabízí industriální byty v průmyslových budovách. Rozhodli se projekt zrealizovat a ukázat alternativní cestu k dnes běžnému bourání těchto budov, které jsou historickým dědictvím z dob, kdy česká průmyslová výroba požívala světového věhlasu. DADA Distrikt se stal příležitostí pro nadšené „micro developery”, pomohl rozvíjet lokalitu stále ještě považovanou za vyloučenou a přispěl i k lepšímu nakládání s dešťovou vodou ve městě.

Technické parametry

Kořenovrzorná vrstva: hydroizolační PVC fólie odolná proti prorůstání kořenů (Sika); ochranná vrstva: geotextilie 500 g/m²;
Drenážní a hydroakumulační vrstva: nopová fólie tloušťky 20 mm;
Filtrační vrstva: filtrační textilie 100 g/m²;
Vegetační vrstva: extenzivní střešní substrát, 60–300 mm, intenzivní střešní substrát do 500 mm;
Vegetace: trvalky, traviny, rozchodníky; způsob založení – výsevem, řízky a vegetativními částmi, výsadbou.

Text redakce s přispěním GreenVille service, foto Erika Voith, Vendulka Vaněčková

V Inspiraci 3/2022 dále najdete

Zelené střechy

Přehlídka děl oceněných v soutěži Zelená střecha roku 2022

 

Jak vytvořit příjemné a odolné město v době, kdy se teploty zvyšují a zeleň a řeky vysychají

 

Jak šetřit pitnou vodu?

Ondřej Šimeček

 

Green Deal – kdyby v roce 2052

Petr Mičola

 

Trvalky s barevným listem

Balancování na hranici vkusu
Adam Baroš

 

Trvalkové záhony – jiné než tradiční

Lukáš Štefl, Tatiana Kuťková

 

Právní okénko

Pohled praxe – aneb, co na to soud?
Břetislav Martínek

 

Problémy se zimostrázem?

Ivana Šafránková

Zaujal vás obsah tohoto čísla Inspirace?

Objednejte si ho v tištěné podobě!

Mám zájem o tento výtisk

Autor článku

Od tohoto autora vybíráme

Koupací jezírko roku 2021

Asociace biobazénů a jezírek při Svazu zakládání a údržby zeleně zorganizovala již třetí ročník soutěže Koupací jezírko roku. Cílem soutěže je ukázat odborné i laické veřejnosti, že je možné využívat

číst více

Objednejte si předplatné

časopisu Inspirace, který vychází v tištěné podobě 4x ročně a cena ročního předplatného činní 290 Kč.