Články z čísla Inspirace

2/2018

Vedlejší rozpočtové náklady u zahradnických prací

Inspirace

Cenová soustava ÚRS Praha je jednou ze základních cenových soustav na oceňování stavebních prací. Její nedílnou součástí je i databáze

Objednejte si předplatné

časopisu Inspirace, který vychází v tištěné podobě 4x ročně a cena ročního předplatného činní 290 Kč.