Vodní a mokřadní rostliny nejen pro zahrady

Velmi působivé zpestření zahrady přináší voda. Je dynamickým prvkem, který přitahuje spoustu živočichů, zpříjemňuje v zahradě mikroklima, je působivá v každém ročním období. Díky kvalitním, cenově dostupným fóliím není problém mít alespoň malou zrcadlící se vodní plochu skoro na každé zahradě. Rostlin, které můžeme v jezírku a okolí použít je celá řada, je ovšem potřeba znát jejich stanovištní nároky, protože různé vodní rostliny potřebují k životu také různě hlubokou vodu.

Velmi obtížné a dosud nejednotné je samotné stanovení pojmu vodní rostlina. Prakticky každý autor má více či méně široké pojetí vodních rostlin s jemnějším členěním. Nejčastěji se používá dělení na vodní a mokřadní, nebo vodní a vlhkomilné trvalky. Jemnější rozlišení je pak na rostliny vynořené (emerzní), plovoucí (natantní) a ponořené (submerzní). Pro krajinářského architekta či zahradníka je samozřejmě důležitý vzhled rostliny.

 

Rostliny s listy rákosovitého vzhledu

Nalezneme je v příbřežním pásmu stojatých vod s kolísající hloubkou 10 až 30 cm (litorální pásmo). Krátkodobě mohou být i jen v mokré půdě (pak se růst omezuje). Tento typ rostlin vyvolává představu blízkosti vody. Známý rákos obecný (Phragmites australis) je i ve své panašované odrůdě pro menší nádrže až příliš agresivně rostoucím druhem. Pestře pruhované vybarvení listů mají také některé kultivary skřípinců (Schoenoplectus), zblochanů (Glyceria) a bezkolenců (Molinia). Puškvorec obecný (Acorus calamus) s aromatickými listy má také dekorativně pruhovaný kultivar, jež můžeme pěstovat i na normálním řádně zalévaném záhonu. Hnědými „doutníky“ vynikají orobince (Typha). Neznámější druhy – orobinec úzkolistý a širolistý (T. angustifolia, T. latifolia) – jsou ovšem opravdu mohutné rostliny. Je proto lepší použít orobinec sítinovitý (T. laxmannii) dorůstající svými „doutníky“ asi metrové výšky. Výrazným růžovým květenstvím na dlouhém stvolu upoutá mezi rostlinami tohoto typu šmel okoličnatý (Butomus umbellatus), kulatými plodenstvími pak zevary (Sparganum). Všechny uvedené rostliny je potřeba každý druhý rok přesadit a patřičně omezit. Rostlinami s velkými krásnými květy jsou kosatce. U nás rostou v přírodě na zamokřených místech dva druhy. Až do rákosin s mělkou vodou sestupuje mohutný kosatec žlutý (Iris pseudacorum). Naproti tomu vzácný druh mokrých luk kosatec sibiřský (I. sibirica) má původní barvu modrou, četné zahradní kultivary pak jsou bílé a nafialovělé s různě stínovaným květem. Náročnější na pěstování je kosatec Kaempferův (I. kaempferi, syn. I. ensata) s vodorovně stavěným modrofialovým nebo bílým květem. Zatímco se během vegetace chová jako správná bahenní rostlina, v zimě potřebuje sucho a přikrývku.

 

Jemnolisté ponořené rostliny

V hloubkách do 50 cm často vytvářejí některé vodní rostliny neproniknutelné houštiny. Nejspíše se setkáte v přírodě s douškou kanadskou, neboli vodním morem (Elodea canadensis, syn. Anacharis canadensis). Rostlina se začala díky vodním ptákům po Evropě šířit už před 150 lety. Všude, kam se dostane, překryje a zničí všechny jemnolisté rostliny. Její omezování činí velké problémy, často pomůže jedině vypuštění a důkladné vysušení nádrže. Není tedy radno přinášet na zahradu cokoliv z přírodních vod, neboť k „usazení“ stačí doušce malý nenápadný úlomek lodyhy. Krásnou rozprostřenou architekturu dělených listů v přeslenech mají stolístky (Myriophyllum) a husté niťovité listy obklopují lodyhy růžkatců (Ceratophyllum). Občas z nich musíme odstraňovat řasy. Oba rody se dají dobře řízkovat. Bílými květy nad vodou nás překvapí lakušníky (Batrachium) z čeledi pryskyřníkovitých a bílé květy najednou ukáže na mělčině s 20 cm vody i žebratka bahenní (Hottonia palustris). Kapradina marsilka čtyřlistá (Marsilea quadrifolia) je takový vodní čtyřlístek pro štěstí. Prustka obecná (Hippuris vulgaris), která má také jemně dělené listy, vyrůstá nad hladinu a svými pevnými vzpřímenými lodyhami připomíná přesličku.

 

Širokolisté trsnaté a oddenkaté rostliny

Rostou jen v mělké vodě 10 až 20 cm hluboké a snášejí i občasné vyschnutí. Jak čepel listů, tak dosti výrazné květy jsou nad hladinou. Patří sem několik druhů žabníků (Alisma) a šípatek (Sagittaria) s jemnými bílými květenstvími. Naproti tomu robustní bíle toulce má oddenkatý ďáblík bahenní (Calla palustris), u něhož i palice s červenými bobulemi nezapřou čeleď aronovitých. Mezi naše vzácné rostliny mokrých podhorských zrašelinovatělých luk patří také bíle kvetoucí vachta bahenní (Menyanthes trifoliata) lidově označovaná jako „hořký jetel“ a růžovofialový zábělník bahenní (Comarum palustre), podobný příbuzným mochnám. Nejprve se koncem jara mezi vodními rostlinami probudí a krásnými žlutými květy zpestří temnou vodu bazanovec kytkokvětý (Naumburgia thyrsiflora, syn. Lysimachia thyrsiflora), něžný je drobnokvětý bílý konitrud lékařský (Gratiola officinalis). Naproti tomu velmi mohutnou až rozpínavou oddenkatou rostlinou je modráska srdčitá (Pontederia cordata) s květy opravdu jasně modrými. Její zimování není docela jisté a tak provedeme podzimní přesunutí nádoby do větších hloubek.

 

Rostliny leknínovitého typu

Jde o byliny, které z různé hloubky vysílají od dna dlouhé řapíky a na hladině pak mají široké, často srdčité plovoucí listy. V první řadě sem patří jistě lekníny, jichž jsou desítky odrůd a i specialista je těžko od sebe rozezná. Velmi sobě podobný leknín bílý (Nymphaea alba) a leknín bělostný (N. candida) rostou vzácně v naší přírodě. Často se pěstují lekníny růžové (např. ´Laydekeri Rosea´, ´Graziella´, ´Gloriosa´) i červenofialové (´Attraction ´, ´Froebeli´), vzácněji pak se setkáme s lekníny žlutými (´Marliacea Chromatella ´, ´Sulphurea´). Můžeme si vybrat odrůdy pro vody hluboké jen 20 cm, ale i pro tůně 1,2 m i více.

Často si lidé stěžují, že jim lekníny nekvetou. Příčin může být pochopitelně více, avšak nejčastěji to bývá v přeplnění hladiny, kdy pomalu nevidíte kousek vody. Středně velký leknín zaroste plochu asi jednoho m². Aby měly listy dost slunce, mohou zabírat však jen přibližně třetinu hladiny, dvě třetiny musí zůstat pro vodu. Jen jeden leknín je tedy vhodný pro tůňku o 3 m². Co s nimi ale v zimě? V podstatě nic, pokud máme vodu hlubokou alespoň půl metru, nehrozí jim vymrznutí. Opravdu jen nouzové zimování je ve vodě nebo i v mokrém mechu ve sklepě, ovšem při teplotě těsně nad nulou.

Velmi podobné listy jako lekníny mají stulíky. V přírodě na našich vodách roztroušeně se vyskytuje stulík žlutý (Nuphar lutea). Je to velmi mohutná rostlina, která se také rychle rozrůstá a vyžaduje časté dělení oddenku. Pro malá zahradní jezírka se proto nehodí. Hloubka vody je potřeba 80–200 cm, květy jsou miskovité sytě žluté o průměru 5 cm. Objevují se mezi prvními, tedy už v měsíci květnu. Další rostliny již nepatří do čeledi leknínovitých. Převážně v hluboké vodě rostou v naší přírodě rdesty (Potamogeton) s podlouhlými na hladině plovoucími listy a drobnými růžovými květy. Pěstují se málokdy. Malý leknín připomíná listem plavín štítnatý (Nymphoides peltata), květ je však zlatožlutý, pěticípý o průměru 4 cm. Stačí mu hloubka 20 cm.

 

Plovoucí rostliny

Nezávisle na hloubce vody je v přírodě nacházíme hlavně na plochách chráněných před větrem a stálým čeřením hladiny. Tyto rostliny nezakořeňují do dna, živiny získávají z vody. Skoro všude můžeme pozorovat světle zelené koberce drobných okřehků (Lemna), málokdy potkáte však nepukalku plovoucí (Salvitania natans) a další drobnou kapradinu azolku karolinskou (Azolla caroliniana). Zvláště koncem léta můžeme na hladině vidět voďanku žabí (Hydrochris morsus-ranae), čistě bílé kvetoucí s třemi korunními plátky. Objeví se z přezimujících pupenů. Kotvice plovoucí (Trapa natans) vyniká zvláštním, přímo archaickým vzhledem, plody se v některých krajích jedly jako „vodní ořechy“. Dnes je už v přírodě velmi vzácná a obtížně se pěstuje. Rostlina je jednoletá, musí každý rok opět vyklíčit z hranatých plodů. Stejně se u nás vytrácí z přírody i řezan pilolistý (Stratiotes aloides), který jako růžice tuhých listů vyplouvá na hladinu zjara ode dna. Má drobné bílé květy.

Pěstování vodních rostlin

Nádoby

Mnohé vodní rostliny se rychle rozrůstají a stěhují svými oddenky a proplétají se se sousedy. Pletí bahnitého dna pod vodou je prakticky nemožné, kořeny se lámou, jednotlivé druhy nelze od sebe oddělit, voda se brzo zakalí. Nepomůže ani vyčerpání vody. Nejlepší a vyzkoušené řešení je vodní rostliny umisťovat do nádob; vždy do jedné nádoby jen jeden druh. Nádoby pro vodní rostliny jsou vhodné z umělé hmoty s pevnějšími okraji. Nehodí se keramika, plech, dřevo. Někdy se doporučují košíky. Rostliny se z nich ale rychle rozrůstají do okolí nejen kořeny, ale i oddenky a mohou se objevit nakonec docela jinde, než jsme zamýšleli. Pokud jde o tvar, jsou vhodné nádoby široké, což jednak odpovídá způsobu růstu kořenů, jednak se ve vodě tak snadno nepřevrátí. Je také možno používat silnější umělohmotné sáčky, které se dají dobře vedle sebe tvarovat. Jakékoliv nádoby a sáčky neplníme substrátem až k hornímu okraji, protože rostliny pak snadno okraj přerostou. Pro nejmohutnější vodní rostliny si musíme rezervovat až 10 l nádoby.

 

Voda

Většinou si nemůžeme moc vybírat. Lepší je ovšem voda měkká (s malým obsahem solí); tedy z čistých potoků či rybníků; případně i dešťovka. Ve vodovodní síti se často používá voda z povrchových zdrojů. Po vyprchání chlorování je pro zahradní jezírko použitelná. Optimální pH by se mělo pohybovat mezi 6 až 7,5. Zásaditá reakce vody je zvláště nebezpečná pro rostliny z blízkosti rašelinišť.

 

Světlo

Je velice důležité, aby bylo zahradní jezírko na slunečném místě. Ve stínu skoro všechny vodní rostliny špatně kvetou, voda se neprohřívá, vegetace opožďuje. Nesvědčí to vše ani rybám. Pokud stín tvoří listnaté dřeviny, je velmi nesnadné opakovaně na podzim odstraňovat opadané listy (pokládáním sítě), které ve vodě hnijí. Je třeba si dále uvědomit, že i přemíra rostlin ve vodě způsobuje zastínění.

 

Substrát

Naštěstí nejsou běžné vodní rostliny na složení substrátu náročné. Nepoužíváme ovšem komposty s velkým obsahem málo rozložených organických látek i minerálních hnojiv. Pro druhy kyselomilné (acidofilní) z vod málo zásobených živinami (oligotrofních) je vhodná směs neupravené rašeliny a nevápenitého písku. U mohutných vodních rostlin je užitečné nějak zafixovat oddenky, aby nevyplavaly na hladinu. Když rostliny po nějaké době málo rostou, je vždy lépe je přesadit do nového substrátu, než se pokoušet o přihnojování. Nadbytečné živiny přecházejí do vody a tím umožňují silný rozvoj řas a sinic. Zejména to nastává tam, kde vodu pouze doplňujeme, ale nevyměňujeme.

 

Přesazování

Vodní rostliny raší pozdě, protože voda zůstává na jaře dlouho po zimě chladná. Začátkem května je ovšem již třeba každoročně provést nutnou základní kontrolu. Často se rostliny z nádob uvolní, substrát se vyplaví nebo leží nádoba na boku. Vytáhneme tedy všechny rostliny ven z vody. Většina rostlin poporůstá, ale současně stará část oddenku odumírá. Tu je potřeba odstřihnout. Povrch substrátu můžeme po výsadbě pokrýt malou vrstvičkou propraného písku, což poněkud omezí zakalení. Mladé nebo čerstvě přesazené rostliny je dobře umístit do mělké vody (třeba nádobu podložit), která je teplejší. Jak postupně narůstají, tak je stěhujeme do pro druh optimální hloubky. Dělením při přesazování je možno rozmnožovat skoro všechny vodní rostliny.

 

Péče během roku

Z hlediska rostlin není nutné mít křišťálově čistou vodu a filtrovat. Při každé činnosti i při doplňování vody nastává zakalení, které ovšem v několika málo dnech samo zmizí. Úbytek vody vypařováním je pochopitelně největší za horkého léta, ale podstatně se na něm podílí i vzlínavost do břehů a využívání bahenními rostlinami v okolí. Pokud nemáme vodu mimořádně nevhodnou (třeba velmi tvrdou nebo chlorovanou) nenecháváme ji při doplňování odstát a nejsou nutné ani zvláštní přípravky. Po zimě obvykle nastává mírný zákal způsobený namnožením nálevníků, ale ten se brzo sám upraví. Běžní vodní živočichové vodu svým pohybem příliš nekalí. Něco jiného by ovšem byli kapři koi bagrující dno nebo návštěva divoké kachny. Na listech plovoucích na hladině se občas objevují mšice, ale ty lehce smyjeme proudem vody.

Pokud udržujeme biologickou rovnováhu (tedy nechováme neúměrně mnoho ryb a nepřekrmujeme je), není třeba ani vodu každoročně měnit. Pokud není v tůni odtok a vodu pouze doléváme, může po letech stoupnout koncentrace solí i jiných nežádoucích látek. Pravidelně proto navíjením vytahujeme vláknité řasy i všechny přerůstající vodní rostliny. Tím se daří z nádrže také odstranit přebytečné živiny (dusík, fosfor).

 

Přezimování

Většina vodních rostlin pěstovaných v zahradních tůňkách či jezírkách roste (byť třeba vzácně) i v naší přírodě. Jsou tedy dokonale přizpůsobeny průběhu naší zimy. Pokud chceme mít jistotu, že neuhynou, což je důležité pohlídat u rostlin mladých, právě přesazených nebo rostlin z teplejších oblastí, nádobu prostě v říjnu posuneme do nezamrzající hloubky, tedy tak, aby bylo nad substrátem asi půl metru vody. Dále v říjnu odstraníme z vodních rostlin co nejvíce měkkých listů. Ve vodě by pod ledem hnily, což by bylo nebezpečné hlavně pro ryby. Naopak ponecháváme stébla rákosovitého vzhledu, kterými z vody unikají nežádoucí plyny.

Pobřeží a rostliny bahenní

Tyto byliny tvoří přechod mezi vegetací vodní a suchozemskou. Většinou tedy musí snášet nejen krátkodobé zaplavení, ale i vysušení. Díky odvodňování luk jsou mnohé již jen stěží u nás k vidění v přírodě. Na zahradě máme jedinečnou možnost je pozorovat. Mimoto se ovšem pěstují i druhy z jiných oblastí mírného pásma a kultivary vzniklé šlechtěním.

Rostliny trávovitého vzrůstu nám často příliš ozdobné nepřipadají. Mohou ovšem sloužit jako doplněk a navozovat iluzi opravdového močálu. Místy vidíme na podmáčených loukách sítiny (Juncus) s oblými dutými stébly, lišící se vzájemně výškou, zbarvením i tvarem stébel. Naproti tomu travám podobné ostřice (Carex) mají květní lodyhy vždy trojhranné. Existuje několik pestrolistých kultivarů, nápadné jsou i nahlučené plody. Suchopýry (Eriophorum) upoutají po odkvětu velmi nápadným bílým chmýrem trochu připomínajícím bavlník. Podénka virginská (Tradescantia virginiana) má květy barvy modré, fialové i bílé. Tato trvalka sice roste i v normální vlhké půdě, ale esteticky se k vodě velmi hodí.

Zvláště milý je koutek s jarními bylinami. S modrou barvou pomněnek (Myosotis) ladí ve stejnou dobu kvetoucí sytě žluté blatouchy (Caltha), zejména plnokvětý kultivar ´Plena´. Z celé řady prvosenek ocení vlhké místo prvosenka růžová (Primula rosea). Poschoďovitým kvetenstvím upoutá v tónech červených prvosenka japonská (P. japonica) i žlutá Primula floribunda. Kulovitá květenství fialové a bílé barvy má prvosenka himálajská (P. denticulata).

Mezi rarity velkých parků a botanických zahrad, patří toulcovky – v bílé barvě z Kamčatky (Lysichitum camtschatcense), v jasně žluté ze Severní Ameriky (L. americanum). Aronovitá rostlina má neobyčejně velké květy a později i velké listy. Vyžaduje však v blízkosti kořenů proudící vodu. Z cibulovin se na mokrá místa výborně hodí bledule a to jak bledule jarní (Leucojum vernum), tak méně známá vysoká bledule letní (L. aestivum), která v lužních nebo zaplavovaných lesích jižní Moravy dosahuje nejsevernějšího místa světového rozšíření.

Z vyšších trvalek nesmíme zapomenout na upolíny (Trollius) v různých tónech žluté a oranžové barvy. Velmi zajímavě působí dokonce také náš hojně rozšířený pryskyřník prudký, ovšem v plnokvěté formě (Ranunculus acris ´Multiplex´). Po celé léto i podzim nás na mokrých loukách už z dálky upoutají fialové květy kypreje vrbice (Lythrum salicaria). Tato vysoká nenáročná vytrvalá rostlina je vhodná i pro zplanění do větších parkových celků.

Žlutě kvetou i vrbiny (Lysimachia vulgaris, L. punctata). Trochu se zapomíná, že mimo vzpřímených druhů existuje i naprosto jiná plazivá vrbina penízková se svou zlatolistou formou (L. nummularia ´Aurea´). Pomůže nám dobře zakrýt okraje vodní plochy, kde bývá vidět fólie nebo betonování. Stejně poslouží i severoamerická žlutá kejklířka pižmová (Mimulus moschatus).

V Inspiraci 2/2020 dále najdete

Koupací jezírko roku 2020


Zelené vize – I

Petr Mičola


Kruh, který se neuzavírá

Ondřej Šimeček


Příprava stromů na stavební zásahy


Choroby a škůdci buku

Ivana Šafránková


Pasport zeleně

Lukáš Štefl, Pavel Šimek


Kalkulace – trval kové štěr kové záhony

Rostislav Ivánek


Dotační možnosti v oblasti zeleně

Lucie Leikepová Tomčíková


Rozhovor s Petrem Kučerou

Zaujal vás obsah tohoto čísla Inspirace?

Objednejte si ho v tištěné podobě!

Mám zájem o tento výtisk

Autor článku

Od tohoto autora vybíráme

Objednejte si předplatné

časopisu Inspirace, který vychází v tištěné podobě 4x ročně a cena ročního předplatného činní 290 Kč.