Články autora

Jiří Žlebčík

Vystudoval geobotaniku a taxonomii rostlin na UJEP v Brně, od ukončení studií pracuje ve Výzkumném ústavu pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích u Prahy, kde se postupně zabýval zejména rychlením okrasných cibulnatých rostlin, generativním množením dřevin, řízkováním růží a záchranným množením některých ohrožených druhů rostlin naší přírody. Kromě pěstování různých rostlin patří k jeho koníčkům cyklistika a fotografování.

Vodní a mokřadní rostliny nejen pro zahrady

Inspirace

Velmi působivé zpestření zahrady přináší voda. Je dynamickým prvkem, který přitahuje spoustu živočichů, zpříjemňuje v zahradě mikroklima, je působivá v

Objednejte si předplatné

časopisu Inspirace, který vychází v tištěné podobě 4x ročně a cena ročního předplatného činní 290 Kč.