Téma:

Park s novým srdcem

První místo v soutěži Park roku 2017 získala obnova Jiráskových sadů v Litoměřicích. Porota mimo kvalitně provedených prací i vynikající soustavné péče o park ocenila skutečnost, že projekt parku vzešel z architektonické soutěže a návrh reagoval na přání a požadavky místních obyvatel. Zvýšení pobytových kvalit prostoru je zde naprosto zřejmé. Park se otevřel, proslunil, přičemž byly zachovány kvalitní dřeviny. Kompletní úpravou prošla cestní síť, v parku je nový mobiliář, dvě hřiště pro menší děti, lanové prolézačky a víceúčelové sportovní hřiště. Zpevněná centrální část vytvořila do té doby chybějící srdce parku. Původní fontánu nahradily lépe přístupné vodní střiky, pítko a vodní hranol. Poblíž gymnázia vznikl dřevěný altán pro setkávání studentů.

1. místo

Obnova parku Jiráskovy sady v Litoměřicích

Investor: Město Litoměřice, Nadace Proměny (grant)
Autoři projektu: Ing. Zdenek Sendler,
Spolupráce: Ing. Radka Táborová, DiS., Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS.
Realizace: Sdružení LTM Jiráskovy sady, Gabriel s.r.o. a Gardenline s.r.o.
Péče a údržba: Sdružení LTM Jiráskovy sady, Gabriel s.r.o. a Gardenline s.r.o., TSM Litoměřice p.o.
Financování: Nadace Proměny (grant) – 25 mil. Kč, Město Litoměřice – 24 mil. Kč, Rozloha parku: 5,3 ha

Nadace Proměny Karla Komárka je soukromá nezisková organizace, která se zasazuje o rozvoj prostředí měst v České republice a zlepšuje povědomí veřejnosti o architektuře, krajinářské tvorbě a vlivu prostředí na člověka. Jeden z programů nadace se zaměřuje na obnovu a oživování městských parků. Jeho důležitou součástí je spolupráce s odbornou veřejností a místními obyvateli. Litoměřice se v březnu 2010 zúčastnily třetí grantové výzvy Nadace Proměny v rámci programu Parky. V konkurenci dalších 17 měst se svou žádostí uspěly a v prosinci téhož roku získaly nadační podporu pro svůj projekt – obnovu Jiráskových sadů. Ty již delší dobu nevyhovovaly potřebám návštěvníků. Přestože se park s velkou spádovou oblastí nachází v samém centru města a je obklopen řadou významných budov, možnosti jeho využití byly značně omezené a většina lidí jím pouze procházela. Radnice se v projektu zaměřila na posílení tří hlavních funkcí: oddechové, vzdělávací a sportovní. Nadační podporu město získalo díky kvalitní přípravě projektového záměru, dlouhodobé práci s veřejností a koncepčnímu přístupu nejen k obnově tohoto parku, ale i k rozvoji a údržbě dalších zelených ploch ve městě. Ihned po úspěchu v grantové výzvě začalo město spolu s nadací připravovat místní šetření. Cílem bylo podrobně zmapovat chování, potřeby a přání nejčastějších uživatelů parku a s jejich pomocí vytvořit co nejpřesnější zadání pro architekty. Do ankety k obnově Jiráskových sadů se zapojilo přes devět set lidí. Přes různorodost názorů, na co by se rekonstrukce měla zaměřit nejvíce, se všichni shodli na jednom: celkový ráz Jiráskových sadů by měl zůstat zachován. Výstupy z místního šetření následně nadace zařadila do podkladů architektonické soutěže.

Menší děti mohou dovádět na pískovišti a prolézačce s klouzačkou, zatímco si rodiče povídají na terase nedaleké kavárny. Úprava původního hřiště spočívá hlavně v obnově okolního sezení – staré lavičky nahradily dřevěné hranoly. Foto: Alexander Dobrovodský

Nové srdce pro park

Autoři vítězného návrhu se zaměřili na to, aby park působil současně, měl jasnou kompozici a vyhovoval provozu, který se v něm odehrává. Uprostřed parku navrhli zpevněnou plochu pro různé společenské a kulturní aktivity. Na ploše, připomínající čárový kód složený z pásů trávníku, dlažby, betonu a mlatu, se nachází i nové vodní prvky a plocha pro pétanque. Tento centrální prostor propojený s kavárnou vytvořil dosud chybějící „srdce“ parku. Architekti v návrhu také mysleli na to, aby se tu návštěvníci cítili bezpečně a pohodlně. Citlivé úpravy zeleně měli za cíl park „provzdušnit“ a usnadnit jeho údržbu.

Studentka Dita Krouželová z UMPRUM propojila nové vodní prvky v parku s Máchovými texty.

Živá proměna

Než se začalo stavět, prošla původní vítězná architektonická studie vývojem. Promítly se do ní hlavně požadavky úřadů i názory místních. Lidé měli opakovaně možnost diskutovat o návrhu přímo s architektem Zdenkem Sendlerem. Poprvé při veřejném projednání bezprostředně po architektonické soutěži a v následujících třech letech při komentovaných procházkách parkem, které architekt vedl.

Dvě páteřní cesty z červeně tónovaného asfaltu lákají pro sváteční korzo, lemují je barevné lavičky. Na hlavní tepny se promyšleně napojují vedlejší cesty a „neviditelné“ pěšiny, které v případě potřeby urychlí průchod parkem. Foto: Alexander Dobrovodský

Hlavní práce na obnově parku začaly na jaře 2014 po několikaměsíčním výběrovém řízení na dodavatele stavebních a vegetačních úprav. Na přelomu roku se ještě uskutečnila stěžejní část plánované probírky dřevin. Z parku bylo na začátku nutné odstranit také velké množství asfaltových cest a zpevněných ploch. Založení trávníků předcházela instalace závlahového systému, který usnadní další péči o rozsáhlé plochy. Voda se odebírá z vrtu provedeného při stavbě. Obnoveny byly také chodníky lemující park a dopravní hřiště i jeho správní budova. Rekonstrukce hřiště, která nebyla součástí projektu podpořeného nadací, se původně předpokládala až v dalších letech. Městu se však podařilo získat dotaci z Regionálního operačního programu, takže se obnovený park i dopravní hřiště mohly otevřít současně v březnu 2015. Přání Litoměřických, aby charakter parku zůstal rekonstrukcí nedotčen, se vyplnilo. Jiráskovy sady se změnily v moderní veřejný prostor respektující svou historii a „čárový kód“ se stal novým centrem života města.

V Inspiraci 4/2017 dále najdete

Zahrady jsou obrazem společnosti

Rozhovor Jany Šimečkové se Zdenkem Sendlerem

 

Místo, kde se historie prolíná se současností

Revitalizace zahrady Piaristického kláštera v Příboře

 

Náměstí Na Balabence obléklo nový kabát

Revitalizace parkového náměstí v Praze 9

 

Trvalkové záhony v zimě

Ing. Adam Baroš

 

Nejvýhodnější investicí pro města je vysazování stromů a péče o ně

Rostislav Ivánek

 

Minoritní ovocné keře, část II.

Ing. Stanislav Boček, PhD

Zaujal vás obsah tohoto čísla Inspirace?

Objednejte si ho v tištěné podobě!

Mám zájem o tento výtisk

Autor článku

Od tohoto autora vybíráme

Objednejte si předplatné

časopisu Inspirace, který vychází v tištěné podobě 4x ročně a cena ročního předplatného činní 290 Kč.