Články autora

Jiří Rozsypálek

Odborná profilace: arboristika, fytopatologie, hodnocení, provozní bezpečnosti a ochrana dřevin.

Využití stromové injektáže při péči o stromy

Inspirace

V dnešní době se při péči o stromy čím dál častěji setkáváme s nutností řešit negativní dopady klimatických extrémů, které

Objednejte si předplatné

časopisu Inspirace, který vychází v tištěné podobě 4x ročně a cena ročního předplatného činní 290 Kč.