Jedlé zelené střechy

Lidé často trpí mylnou představou, že produkce potravin je jednosměrka, která vede pouze ze zemědělských oblastí do měst. V současnosti existuje však i jiná vize – pěstovat plodiny tam, kde budou spotřebovány, což představuje udržitelný přístup a vytváří zdravou rovnováhu. Jednou z možností, kde lze v hustě zastavěném městském prostředí plodiny pěstovat, jsou střechy a fasády budov. V takovém případě není nejdůležitější ekonomický přínos, ale spíše ekologický a sociální. Městské zemědělství je jednou z možností, jak na chvíli uniknout z ruchu a spěchu, uvolnit se a přiblížit se přírodě.
Na jedné z největších zelených střech v Nizozemsku, na budově start up B1. Amsterdam, pěstují čerstvé plodiny a bylinky. (Foto MOSS)

Idea, kterou se společnost Makers of Sustainable Spaces (MOSS) v Amstoradamu snaží naplnit, je vytvářet zelené oázy na střechách a v interiérech budov. Příkladem „jedlé“ zelené střechy je zahrádka HOPP v hotelu Casa, která je řešena modulárním systémem HRBS (Hydroponical Rotational Botanic Service). Jedná se o truhlíky osázené směsí bylinek, které jsou předpěstované v profesionálních místních zahradnictvích a vyměňují se u zákazníka v požadovaných intervalech. Bylinky se pěstují v biokvalitě a použité truhlíky se čistí a znovu osazují. Na terase hotelu Casa jsou obaly pro truhlíky vestavěny do polointenzivní zelené střechy, která je osázena trvalkami a keři.

Díky vynikajícímu marketingu, který těžil z nabídky stále čerstvých bylin a přísad do koktejlů a jídel, se investice majitelům vrátila v průběhu dvou sedmiměsíčních sezón, což dokazuje, jak atraktivní může být produkční střešní zahrada. Toto řešení je typickým příkladem win-win situace: prospěšné pro veřejnost, majitele i životní prostředí.

Na terase hotelu Casa jsou truhlíky s bylinkami zakomponovány do polointenzivní zelené střechy osázené trvalkami a keři. (Foto MOSS)
Zoku je městská střešní zahrada, která podporuje biodiverzitu a slouží i k pěstování plodin.

Na jaře 2018 otevřela MOSS městskou farmu o rozloze 75 m² nad kruhovou restaurací v Utrechtu. Ve skleníku tam pěstují více než 600 plodin sedmdesáti odrůd. Skleník byl postaven ze skladebného demontovatelného systému, protože za patnáct let má být přesunut na jiné místo. Jídelníček je z 80 % vegetariánský, všechny používané plodiny jsou vypěstované ekologicky šetrným způsobem v Nizozemsku.

Dalším příkladem jedlé střechy je apartmánový hotel Zoku v Amsterdamu, který slouží především pro dlouhodobé pobyty. Střecha hotelu kombinuje venkovní posezení a zimní zahrady bujně osázené vegetací. Studio MOSS je autorem nejenom osazovacího konceptu, ale také designového nábytku, který respektuje architektonický styl budovy a umožňuje integraci chytrého zavlažovacího systému.

Apartmánový hotel Zoku v Amsterdamu má na střeše venkovní restauraci s extenzivní zelenou střechou a zimní zahrady, kde se pěstují užitkové rostliny. (Foto MOSS)

Pro městské zemědělství neexistuje jediné správné řešení. Je potřeba vždy zvažovat kde, pro koho, a za jakým účelem chceme produkční zahradu na budově zřídit. Pomůckou a inspirací může být bezplatný webový portál Upfarming.net, který soustřeďuje projekty z celého světa a třídí je podle specifických technologií, cílových skupin a obchodních modelů.

V současném potravinovém systému jsou nutné zásadní změny, o které se musí zasadit každý. Nemělo by nám být jedno, jak a kde se pěstuje to, co jíme a jak se potraviny dostávají na naše talíře. Je nutné stanovit standardy, které by umožnily přístup k bezpečným, místním, různorodým, na živiny bohatým potravinám. Je to záležitost nás, konzumentů, ale i producentů a obchodníků. Vzhledem k tomu, že ve městech již žije více než polovina světové populace a jsou odpovědná za 70 % světových emisí CO2, je potřeba, aby se odpovědní politici a obyvatelé měst chopili strategické role a podpořili místní produkci potravin.

Překlad a redakční úprava: Jana Šimečková
Součástí restaurace Greenhouse se 150 místy v Utrechtu je i skleník, kde pěstují celoročně čerstvé plodiny a bylinky (Foto Lucas van der Wee, Cepezed Architects)

V Inspiraci 3/2018 dále najdete

Vyjadřuje slovo „údržba“ tvůrčí zahradnickou práci?

Jiří Mareček


Co neznáme, to nemůžeme chránit pro následující generace

Pavel Vaida


Průhledy do historie XVI.

„Zdravíme se čest práci“
Petr Mičola

 

Štěrkové trávníky – náhrada asfaltových ploch

Jana Zdražilová


Stromové substráty, jejich hodnocení a použití

Martin Dubský


Krameterhof aneb permakulturní přístup v praxi

Kateřina Smutná

Zaujal vás obsah tohoto čísla Inspirace?

Objednejte si ho v tištěné podobě!

Mám zájem o tento výtisk

Autor článku

Objednejte si předplatné

časopisu Inspirace, který vychází v tištěné podobě 4x ročně a cena ročního předplatného činní 290 Kč.