Články autora

Samuel Burian

Autorizovaný krajinářský architekt, soudní znalec (ochrana přírody, ekonomika) Absolvent oboru ZAKT na VŠZ v Brně a postgraduálního studia ochrany ŽP na UK. Začátkem 90. let ředitel odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, později vedl pražský ateliér firmy Löw & spol., nyní působí ve znalecké kanceláři Arbonet.

Řez keřů a živých plotů

Inspirace

Zdálo by se, že ošetřování a řez keřů je triviální záležitostí, tedy alespoň podle toho, komu je řez svěřován. I

Objednejte si předplatné

časopisu Inspirace, který vychází v tištěné podobě 4x ročně a cena ročního předplatného činní 290 Kč.