Články autora

Jan Pergl

Botanický ústav Akademie věd ČR – Oddělení ekologie invazí. Zabývá se invazními druhy rostlin a snaží se propojit výzkum invazí s praxí.

Invazní druhy nejen v parcích a zahradách, přístupy k jejich omezování II.

Inspirace

Tento příspěvek věnuji praktickým přístupům používaným při likvidaci a omezování vybraných nepůvodních druhů v České republice, případně i druhů, které

Objednejte si předplatné

časopisu Inspirace, který vychází v tištěné podobě 4x ročně a cena ročního předplatného činní 290 Kč.